zekaDa podsetimo: Godine 2013. Evropska koalicija za okončanje eksperimenata na životinjama (European Coalition to End Animal Experiments ECEAE) je posle višegodišnje borbe (kampanja je trajala 23 godine) uspela da u Evropi zabrani eksperimente na životinjama u kozmetičkoj industriji, prodaju i uvoz kozmetičkih proizvoda, njihovih sastojaka i sredstava za ličnu higijenu koji su testirani na životinjama bilo gde u svetu. Implementacija poslednje faze zabrane u zemljama Evropske unije stupila je na snagu 11. marta 2013. godine.

Danas, osam godina posle, vidimo da implementacija nije uspela u potpunosti jer se kozmetički sastojci i dalje testiraju na životinjama.

Organizacije za zaštitu životinja zahtevaju od nadležnih Evropske unije da se odustane od novih zahteva za testiranje na životinjama i da se ispravnost  kozmetičkih preparata i njihovih sastojaka obezbedi isključivo korišćenjem metoda u kojima se ne koriste životinje.

Okončavajući arhaičnu praksu testiranja na životinjama, zakonska regulativa Evropske unije za kozmetiku podstakla je razvoj superiornih metoda ispitivanja koje ne koriste životinje i postavila je zlatni standard za slične inicijative širom sveta. Međutim, od tada do sada je postalo jasno da se propisi ne sprovode na način na koji je obećano građanima EU i da životinje i dalje pate i umiru u novim testovima kozmetičkih sastojaka.

Kozmetički sastojci se testiraju na životinjama po osnovu zakonske regulative o industrijskim hemikalijama poznate kao REACH, kojom se definiše registracija, procena, odobrenje i ograničenje upotrebe hemikalija. Saznanje da Evropska agencija za hemikalije (ECHA) razmatra predlog da se dozvole testovi na životinjama za sastojke koji se koriste isključivo u kozmetici, a u okviru testiranja koja pokriva REACH, ozbiljno je dovelo u pitanje sprovođenje Uredbe o kozmetici.

Zato je u decembru prošle godine upućeno otvoreno pismo predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen u kome se zahteva prestanak testiranja na životinjama. Pismo je potpisalo 463 kozmetička brenda i organizacija za zaštitu životinja. U pismu je naglašeno da su proizvođači kozmetike u stanju da osiguraju ispravnost svojih proizvoda i sigurnost za potrošače, kao i za radnike koji su uključeni u proizvodnju kozmetike, koristeći metode u kojima se ne koriste životinje. Posebno je naglašeno da su mnogi od ovih sastojaka već dugo u upotrebi i da je njihova pouzdanost bezbroj puta potvrđena. Organizacije za zaštitu životinja naglasile su snažnu podršku građana Evrope za zabranu ispitivanja kozmetike na životinjama, pozivajući nadležne da se pridržavaju zakonske regulative, a uz podršku Evropskog parlamenta za globalno okončanje testiranja kozmetike na životinjama.

Prestanak ispitivanja na životinjama koje se koriste isključivo u kozmetici omogućio bi industriji da se usaglasi sa zakonskom regulativom, a donosiocima odluka da to svojim stavom podrže i pokažu da se bezbednost i sigurnost kozmetičkih proizvoda može obezbediti korišćenjem metoda koje ne koriste životinje.

Organizacije koje su potpisale dopis Evropskoj komisiji, a koje ujedno potpisuju i ovo saopštenje su Cruelty Free Europe (Evropa bez okrutnosti), Eurogroup for Animals (Grupa evropskih organizacija za zaštitu životinja), People for the Ethical Treatment of Animals (PETA, Ljudi za etički odnos prema životinjama), Humane Society International Europe (Međunarodno društvo Evrope) i European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE, Evropska koalicija za okončanje eksperimenata na životinjama).