kitovi sKitovi su danas u najvećoj meri ugroženi od strane ljudi: lovom i zagađenjem okoline. Oni imaju malo prirodnih neprijatelja: neke vrste velikih morskih pasa i druge kitove. Prekomerni okeanski ribolov je takođe velika opasnost i za kitove i za sve ostale vrste jer se životinjski svet iz mora vadi brže nego što je u stanju da se reprodukuje.