animal in science

Na sastanku u Briselu, 24. jula 2023. Evropska komisija je pokrenula plan za postepeno ukidanje testiranja hemikalija na životinjama širom Evrope, ali neće da podrži sopstvenu zabranu za testiranje kozmetike na životinjama.

Da se podsetimo: Evropska koalicija za okončanje eksperimenata na životinjama (European Coalition to End Animal Experiments ECEAE) je posle 23 godine borbe uspela da se u zemljama Evropske unije zabrane eksperimenti na životinjama u kozmetičkoj industriji, prodaja i uvoz kozmetičkih proizvoda, njihovih sastojaka i sredstava za ličnu higijenu koji su testirani na životinjama bilo gde u svetu. Implementacija poslednje faze zabrane stupila je na snagu 11. marta 2013. godine. Danas, 10 godina posle, ponosni smo na uspeh, ali u isto vreme i zabrinuti zato što kozmetička industrija nalazi razne načine da ovu zabranu zaobiđe i da i dalje sprovodi eksperimente na životinjama.

Kao odgovor na nepoštovanje zabrane, avgusta 2021. pokrenuta je Evropska građanska inicijativa (ECI) „Save Cruelty Free Cosmetics – Sačuvajmo kozmetiku bez testiranja na životinjama – Evropa bez testiranja na životinjama“ koju je potpisalo 1,2 miliona evropskih građana.

ECI su pokrenule organizacije za zaštitu životinja Cruelty Free Europe, Evrogrupa za životinje, Evropska koalicija za okončanje eksperimenata nad životinjama, Međunarodno Humano društvo/Evropa i Ljudi za etički tretman životinja PETA, uz podršku kozmetičkih brendova The Body Shop i Dove. ECI je pozvao na jačanje i zaštitu zabrane testiranja kozmetike na životinjama, transformaciju propisa o hemikalijama koja bi vodila okončanju testiranja na životinjama i postepenom ukidanju svih testiranja na životinjama u Evropi.

Dok aktivisti i organizacije za zaštitu životinja podržavaju plan da se konačno završi sa testiranjem hemikalija na životinjama, kao i predloge za dugoročno smanjenje i postepeno ukidanje upotrebe životinja u istraživanju i obrazovanju, dotle Komisija ignoriše pozive građana da se podrži zabrana testiranja kozmetike na životinjama koja je uspostavljena od strane zakonodavca pre više od jedne decenije.

​​Iako postoji zabrana testiranja sastojaka kozmetike na životinjama, u zemljama Evropske unije rade se testovi na hemikalijama koji su i dalje obavezni prema REACH-u (zakonska regulativi koja reguliše upotrebu hemikalija - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničenje hemikalija). Uznemirujuće je to što predložena ažuriranja REACH-a ukazuju na to da će testiranje na životinjama za hemikalije porasti u narednim godinama. Procenjuje se da će 4,2 miliona životinja biti korišćeno u sistemskoj upotrebi studije toksičnosti.

Širom EU i Norveškoj 7,9 miliona životinja je stradalo u laboratorijama u 2020. godini (zečevi, miševi, mačke i psi), zaraženih bolestima, genetski izmenjenih, sa operativnim oštećenjima mozga, izloženih teškim bolovima, korišćenih u programima uzgoja koji održavaju ovaj ciklus patnje. Još 10 miliona životinja čami u kavezima, a da se ne koriste u procedurama ili se koriste kao deo laboratorijskog lanca snabdevanja, bilo za uzgoj ili tako da se njihovi delovi tela mogu koristiti u eksperimentima.

Ipak, postoji pomak jer obaveze koje je Komisija preuzela kao odgovor na ECI uključuju sledeće:

  • Razviti plan za okončanje svih obaveznih testova na životinjama za industrijske hemikalije, pesticide, biocide i humane i veterinarske lekove;
  • Raditi na formiranju stručnog naučnog komiteta koji bi davao savete o razvoju i usvajanju pristupa koji ne uključuje životinjske modele;
  • Raditi na ubrzanju razvoja i implementaciji ne-životinjskih modela;
  • Organizovati radionice sa stručnjacima za utvrđivanje budućih prioritetnih oblasti istraživanja kako bi se ubrzao prelazak na nauku bez životinja.

Građani očekuju da svi uključeni rade na razvijanju mera koje je predložila Komisija.

„Narod Evrope je jasno stavio do znanja da eksperimentima na životinjama nema mesta u našem modernom društvu“, rekla je Sabrina Engel, predsednica Komiteta ECI. „Iako pozdravljamo pozitivne akcije za zamenu upotrebe životinja u eksperimentima pri ispitivanju hemikalija, u potpunosti osuđujemo Komisiju zbog neuspeha da se okonča patnja hiljada životinja koje se koriste u kozmetičkim testovima. Komisija sada mora da predloži značajne izmene postojećeg zakonodavstva i politike državama članicama, koje će voditi postepenom ukidanju svake upotrebe životinja u laboratorijama. Stoga pozivamo sve aktere da slede ciljeve ECI.”

Organizacije koje učestvuju u sprovođenju Evropske građanske inicijative/ECI su:

Cruelty Free Europe je organizacija za zaštitu životinja sa sedištem u Briselu koja radi na okončanju testiranja na životinjama širom Evrope i evropskog susedstva, ima 21 članicu. Radeći sa izabranim članovima Evropskog parlamenta, vlada, regulatornih tela, zvaničnicima i pristalicama, njihovi stručnjaci koordiniraju akcije koje će obezbediti promene za životinje koje pate u laboratorijama širom Evrope. Njihov rad zasnovan je na uverenju da nema ni racionalnog ni moralnog opravdanja za korišćenje životinja u eksperimentima. Umesto toga, zagovaraju progresivno, humano naučno istraživanje i život bez surovosti.

Evropska koalicija za okončanje eksperimenata na životinjama (ECEAE) je krovna organizacija za 18 zaštitnih i naučnih organizacija širom Evrope. Njihova vizija je svet u kome se životinje više ne koriste u eksperimentima, već su tretirane sa poštovanjem i saosećanjem, oslobođene ljudske eksploatacije. Oni rade na promeni paradigme u politici, istraživanju i društvu u kome bi se omogućila budućnost gde se savremene i humane metode bez životinja koriste u istraživanju, testiranju i obrazovanju umesto eksperimenata na životinjama.

Eurogroup for Animals/Evrogrupa za životinje predstavlja preko 90 organizacija za zaštitu životinja u skoro svim zemljama članicama EU, Velikoj Britaniji, Švajcarskoj, Srbiji, Norveškoj i Australiji. Od svog osnivanja 1980. godine, organizacija je uspela u podsticanju EU da usvoji više zakonske standarde za zaštitu životinja. Evrogrupa za životinje odražava javno mnjenje preko svojih članova i ima stručnjake za naučnu i tehničku ekspertizu za pružanje stručnih saveta o pitanjima koja se odnose na zaštitu životinja. Evrogrupa za životinje je jedan od osnivača Svetske federacije za životinje/World Federation for Animals, koja objedinjuje pokrete za zaštitu životinja na globalnom nivou.

Humane Society International/Internacionalno humano društvo – Ima članice u više od 50 zemalja i radi širom sveta na promociji veze između čoveka i životinja, spasavanju i zaštiti pasa i mačaka, poboljšanju uzgoja životinja, zaštiti divljih životinja, promociji testiranja i istraživanja na ne-životinjskim modelima, sprovođenju akcija spasavanja životinja posle katastrofa i spasavanju životinja od zlostavljanja.

People for the Ethical Treatment of Animals PETA/Ljudi za etički tretman životinja  Fondacija (UK) i drugi PETA entiteti u Francuskoj, Nemačkoj i Holandiji su posvećeni utvrđivanju i zaštiti prava životinja. Radeći kroz obrazovanje, istraživanje, zakonodavne i političke promene, PETA nastoji da ubrza prelazak na nauku bez životinja kroz unapređenje razvoja ne-životinjskih modela i njihovo korišćenje u istraživanjima za poboljšanje zaštite zdravlja ljudi, životne sredine i životinja.