pocisti surovostPočistimo surovost – naziv kampanje kojom je Evropska koalicija za zabranu eksperimenata na životinjama (European Coalition to End Animal Experiments, ECEAE) započela borbu za zabranu eksperimenata na životinjama u proizvodnji kućne hemije. Kampanja je započela danas, 27. jula, širom Evropske unije, i ujedinila organizacije za zaštitu životinja iz čitave Evrope.

Jedan od ciljeva kampanje je da se problem testiranja kućne hemije na životinjama pojavi na dnevnom redu političara u Evropskoj uniji, da se dobije podrška za uvođenje zabrane širom Evrope od strane članova Evropskog parlamenta, Evropske komisije i vlada država članica.

U martu 2013. godine, posle dvadeset godina zalaganja, Evropska koalicija za zabranu eksperimenata na životinjama je uspešno izdejstvovala da se okonča upotreba životinja za testiranje kozmetike u Evropskoj uniji. Fokus se sada pomerio na upotrebu životinja za testiranje sastojaka za proizvode za čišćenje.

Trenutno u Evropi životinje još uvek mogu da se koriste u surovim i bolnim ogledima radi razvijanja kućne hemije poput deterdženata za pranje veša, sredstava za politiranje nameštaja, osveživača vazduha i sredstava za čišćenje kupatila. Takvi eksperimenti uključuju testove toksičnosti gde se životinje mogu prisilno hraniti visokim dozama supstanci ili su izlagane toksičnim hemikalijama. Efekti mogu izazvati povraćanje, grčeve, unutrašnje krvarenje i oštećenje organa životinja. Čak i kada test nije invazivan i ne završava se smrću, životinje se posle završetka rutinski ubijaju.

Vodeće trgovine već odgovaraju na rastuću brigu javnosti o ovom problemu. Sve veći broj kompanija i brendova, uključujući Ecover, Marks&Spencer and Method, dobili su sertifikat Zeka u skoku ("Leaping Bunny"), koji označava da njihovi proizvodi nisu testirani na životinjama. Ovo pokazuje da je moguće prodavati bezbednu i efikasnu kućnu hemiju bez nanošenja bola i patnje životinjama.

Zvanična izjava ECEAE povodom početka kampanje glasi: "Uspešno smo se izborili za zabranu testiranja kozmetike na životinjama u Evropskoj uniji, a sada je naš cilj da se prestane sa eksperimentima na životinjama u proizvodnji sredstava za kućnu hemiju. Zečevi, zamorci, hrčci, miševi i pacovi pate i umiru radi testiranja sastojaka koji su deo svakodnevne kućne hemije poput tečnosti za pranje, osveživača vazduha i politura. Želimo da Evropa pošalje poruku vođama širom sveta i počisti surovost okončavajući testiranje kućne hemije na životinjama.