U dogovoru sa nemačkom organizacijom Doktori protiv eksperimenata na životinjama (Ärzte gegen Tierversuche e.V.), film smo prilagodili za srpsko govorno područje. Cilj je da se pomoću ovog animiranog filma pokaže koliko su eksperimenti na životinjama nerazumni i nepotrebni. Eksperimenti se opravdavaju time što će ljudi koristiti proizvode koji se testiraju na životinjama. Ukoliko malo pažljivije pogledamo, uvidećemo da se svrha sprovođenja eksperimenata može staviti pod znak pitanja, jer Životinja nije Čovek.


Zahvaljujemo se našim saradnicima Zorici Petrović (prevod), Ivanu Nikoliću (naracija) i Nives Kurjak (obrada zvuka) bez čijeg volonterskog rada ne bismo realizovali adaptaciju ovog filma za srpsko govorno područje.