rat-gmo_mEvropska koalicija za zabranu eksperimenata na životinjama (European Coalition to End Animal Experiments, ECEAE) je progovorila o zabrinutosti za životinje koje su upotrebljavane u francuskoj studiji o kukuruzu i otrovu protiv korova, koja privlači veliku naučnu kritiku. Istraživači sa Univerziteta Caen su tokom dve godine hranili pacove genetski modifikovanim (GM) kukuruzom prskanim popularnim otrovom protiv korova pod nazivom ”Roundup”. Eksperiment je kopija ranijeg istraživanja koje je dalo rezultate koji pokazuju da nema rizika po ljude, no francuski istraživači su ponovili studiju tokom koje su pacovi razvili ogromne tumore koji su doveli do višestrukog oštećenja organa i prerane smrti kod 50% mužjaka i 70% ženki.

U studiji štampanoj u časopisu Hrana i hemijska toksikologija (Food and Chemical Toxicology) objavljene su fotografije pacova sa  šokantno velikim tumorima. Prema britanskom ko-ordinirajućem Komitetu za istraživanje raka (Committee on Cancer Research - UKCCCR)  ”opterećenje tumorom ne bi trebalo da prelazi  5% od normalne težine tela životinje i to u slučaju životinja korišćenih za rutinske analize tumora ili 10% kod životinja korišćenih u terapeutskim eksperimentima. (Ova potonja veličina, odnosno 10% bi uobičajeno predstavljala srednju vrednost potkožnog krila tumora prečnika od 17mm kod miševa od 25g ili 35mm kod pacova od 250g ).”

Predstavnik Američkog Komiteta za institucionalnu brigu i upotrebu životinja (The US Institutional Animal Care and Use Committee - IACUC) je dao izjavu  da “veličina tumora ne bi smela da prelazi 4 cm kod odraslih pacova.” Tumori prikazani u okviru ovog eksperimenta dosegli su bar 7 cm po dužini, dok se na jednoj fotografiji dva od ovih zapanjujuće velikih tumora mogu uočiti na obe strane tela istog pacova.

Različiti naučnici su oštro kritikovali istraživanje na statističkim osnovama, budući da je soj pacova koji se pritom koristi ionako sklon razvijanju raka sa starenjem. ECEAE veruje da eksperiment treba da bude oštro kritikovan i sa stanovišta dobrobiti životinja.

Viša naučna konsultantkinja ECEAE Dr Kejti Tejlor (Dr Katy Taylor) je izjavila da je "ECEAE zapanjena ovim loše izvedenim i izrazito surovim eksperimentom. Istraživači koji su dozvolili da pacovi pate zbog ogromnih tumora, time prelaze dogovorene smernice u odnosu na dobrobit životinja. Neprihvatljivo je da su životinje zlostavljane zarad debate o bezbednosti genetski modifikovane hrane.  Ovaj ogled  nije trebalo da bude dozvoljen, jer je bio ponovljen iz prethodne studije. Burne kritike o studiji samo pokazuju koliko je nepouzdana bezbednost testova, kao i koliko je slaba kontrola kojom se preveniraju ponavljanja i patnje u ogledima na životinjama."

Izvor: http://www.eceae.org/en/category/latest-news/287/eceae-criticises-cruel-gm-food-rat-experiment

Pogledati više na: http://www.nature.com/news/rat-study-sparks-gm-furore-1.11471