Serbian-230x215Dvodecenijska borba Evropske koalicije za ukidanje eksperimenata na životinjama (The European Coalition to End Animal Experiments, ECEAE) postigla je da se zabrana testiranja kozmetičkih proizvoda na životinjama u Evropskoj uniji zakonski reguliše.

Naime, Direktiva 2010/63 EU propisuje obavezu da se do 2013. Evropska unija oslobodi svih kozmetičkih proizvoda testiranih na životinjama i da se sasvim prestane sa eksperimentima u oblasti kozmetičke industrije. Međutim, izloženi pritiscima velikih kompanija, vlasti razmatraju mogućnost produženje ovog roka. Cilj kampanje Reci NE surovoj kozmetici je da se izvrši masovni pritisak javnosti na evropske institucije da se dati rok ispoštuje.

No, krajnji ishod te borbe zavisi i od svakog od nas i glasa koji može da da u ime životinja i humanosti. Jedan od važnih aspekata kampanje jeste potpisivanje peticije protiv produženja stupanja na snagu navedenog roka zabrane testiranja kozmetike na životinjama koje se organizuje širom Evrope, kao i kod nas. Udruženje Feniks je organizovalo nekoliko info štandova na kojima se potpisivala peticija, a postoji i mogućnost potpisivanja na našem sajtu, gde se mogu dobiti sve potrebne informacije o ovoj kampanji.

Udruženje Feniks se aktivno uključilo u Kampanju Reci NE surovoj kozmetici po dobijanju statusa posmatrača u Evropskoj koaliciji za ukidanje eksperimenata na životinjama. U dosadašnjoj kampanji (analiza za avgust/septembar 2012.) Srbija se potpisima koje je naše udruženje prikupilo nalazi na zavidnom 7. mestu dok su na čelu potpisi prikupljeni u Velikoj Britaniji i Belgiji. Nastavljamo dalje!

Recite NE surovoj kozmetici i potpišite peticiju OVDE.

Možete se kampanji pridružitii i podržati je na više načina – preko Twitter-a i/ili FB-a.