U nastavku sledi Saopštenje za medije u vezi dopisa koji je grupa udruženja za zaštitu životinja uputila JKP “Higijena” Pančevo (23.11.2023). Povod za obraćanje je informacija da je na radno mesto zamenika šefa RJ “Zoohigijena” postavljen g. Vladimir Zec, zbog čega su udruženja izrazila zabrinutost i neslaganje sa navedenim kadrovskim rešenjem.  Dopis možete pročitati OVDE.

Na osnovu javno dostupnih podataka i opštepoznatih činjenica iz perioda prethodnog mandata g. Vladimira Zeca na rukovodećoj poziciji u navedenoj službi, postoji opravdana bojazan velikog broja udruženja i aktivista za zaštitu prava životinja da će ponovno postavljenje dotičnog na mesto jednog od rukovodilaca pomenute službe doprineti ugrožavanju dobrobiti životinja u pančevačkom prihvatilištu za napuštene životinje.

Naime, u skladu sa našim saznanjima, Vladimir Zec je do 2011. godine bio upravnik prihvatilišta za životinje u Pančevu, te je nakon mnogobrojnih osnovanih i na dokumentovanim dokazima zasnovanih prijava od strane udruženja za zaštitu životinja, kao i brojnih pojedinaca, premešten sa tog radnog mesta zbog osnovanih sumnji o zlostavljanju životinja i nezakonitom finansijskom  poslovanju.

Tokom njegovog upravljanja prihvatilištem, protivno propisima (Zakon o dobrobiti životinja i drugi akti), ubijan je veliki broj pasa, bez poštovanja zakonom i pravilnicima utvrđenih kriterijuma i protokola, na godišnjem nivou i preko 1000 pasa. Posebno su zabrinjavajući podaci do kojih smo došli na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, da je 21. januara 2010. godine ubijeno 188 pasa u jednom danu, 12. februara iste godine čak 212 pasa, 24. marta 163 psa ... Takođe, materijalni dokazi pronađeni u prihvatilištu nakon podnetih prijava od strane udruženja i građana, poput pištolja za ubijanje svinja sa klinom, zatim velika količina sredstva T-61 koji je mimo protokola korišćen bez prethodne upotrebe sedativa i / ili anestetika, ukazuju na to da su psi ubijani na nezakonit i posebno surov način!

Pored navedenog nehumanog i nezakonitog ubijanja pasa, leševi mrtvih životinja nisu uništavani u skladu sa propisima, već su ležali razbacani svuda oko prihvatilišta, čime je tadašnji upravnik doveo građane Pančeva u opasnost od nastanka i širenja zaraznih bolesti. 

U periodu u kojem je Vladimir Zec upravljao pančevačkim prihvatilištem za napuštene životinje, u istom su držani i vukovi mimo svih propisa koji regulišu držanje divljih životinja, o čemu se pisalo u elektronskim medijima.

Sve navedeno opravdano je izazvalo veliku uznemirenost javnosti!

Nakon premeštanja Vladimira Zeca, broj eutanaziranih pasa je drastično smanjen, a prihvatilište u Pančevu počelo je da obavlja svoju delatnost u skladu sa zakonom, poštujući odredbe istih i načela dobre veterinarske prakse.

Imajući u vidu sve navedeno, udruženja NVO Alfa Beograd, Udruženje za zaštitu životinja i životne sredine „Požarevačke šapice“ Požarevac, Organizacija za prava i zaštitu životinja „Orpak“ Kruševac, Udruženje „Pit“ Niš, Udruženje za zaštitu pasa „Pravo na život“ Šabac, Udruženje za zaštitu životinja „Foxi“ Stara Pazova, Društvo za zaštitu životinja „Spaske“ Kraljevo, Društvo za zaštitu životinja „Ekolibrijum“ Pančevo, Udruženje „Evropska inicijativa EI-17“ Beograd, Udruženje za zaštitu dobrobiti životinja i životne sredine „Bella“ Novi Sad i Udruženje za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti „Feniks“ Beograd, su pozvala JKP “Higijena” Pančevo da preispita i promeni svoju odluku, i premesti g. Vladimira Zeca sa pozicije zamenika šefa RJ “Zoohigijena”.

Fotografije možete pogledati na linku OVDE.