strPovodom saznanja da se u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u Upravi za veterinu sprovodi projekat pod nazivom „Jačanje dobrobiti i zdravlja životinja“, kao i da je jedna od aktivnosti projekta donošenje nacionalne strategije za kontrolu populacije napuštenih životinja, dana 13. februara 2020. godine, uputili smo dopis sledećeg sadržaja:

Imamo informaciju da se u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u Upravi za veterinu, sprovodi projekat „Jačanje dobrobiti i zdravlja životinja“ te da je jedna od aktivnosti projekta donošenje nacionalne strategije za kontrolu populacije napuštenih životinja. Iako smo zahtevali da budemo uključeni u aktivnosti koje se odnose na pravnu regulativu koja se tiče napuštenih životinja, Uprava za veterinu, suprotno Smernicama Vlade RS o uključivanju organizacija civilnog društva u zakonodavni postupak, nas nije obavestila o navedenom projektu.

Kao udruženje koje se dugo godina bavi problemom napuštenih životinja ističemo da Republici Srbiji nije potrebna nacionalna strategija za kontrolu populacije napuštenih pasa i mačaka, već dosledno sprovođenje Zakona o dobrobiti životinja i Zakona o veterinarstvu, jer je tim zakonima jasno određen način kontrole populacije napuštenih pasa i mačaka.

Uprava za veterinu kao vršilac nadzora nad primenom Zakona o dobrobiti životinja nikada nije preduzela bilo kakvu prinudnu meru protiv jedinica lokalnih samouprava koje nisu donele Program kontrole populacije napuštenih životinja u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja i sprovodile ga, a što je njihova obaveza još od 2009. godine. I danas postoje opštine koje nisu donele ovaj program.

Stoga je nepotrebno izmišljati ''strategije'' i praviti ''projekte'', jer se i dalje krše Zakon o veterinarstvu i Zakon o dobrobiti životinja.

Zaštitnik građana je doneo i specijalni izveštaj u kome je takođe naveo da je izostala implementacija Zakona od strane nadležnih službi bez bilo kakvog opravdanog razloga

Ova dva zakona jasno naređuju kako moraju da postupaju vlasnici pasa i mačaka, kako odgajivači, i kako moraju da rade RVI u ime resornog Ministarstva. Resorno Ministarstvo nije postupalo i ne postupa po naređenjima ova dva zakona, što je dovelo do porasta broja neodgovornih držalaca pasa i mačaka, i pojave privatnih šinteraja: Avenija MB, AZA, Higijena Tomić koji ilegalno rade po Srbiji, i gradskih koji vole da ih zovemo gradska prihvatilišta, a koji su šinteraji kakve zakoni ne prepoznaju, a pritom su se pored Uprave za veterinu i RVI, opštine i Kinološki savez pojavili kao najneodgovorniji, a takođe i javna tužilaštva, jer su na svojim teritorijama i na teritorijama svoje nadležnosti omogućili porast broja neodgovornih vlasnika, poslovanje ilegalnih šinteraja, ilegalno poslovanje legalnih prihvatilišta, ubijanje protivno propisima i poslovanje preko 3000 neregistrovanih odgajivačnica pasa i mačaka.

Da republička veterinarska inspekcija i druge institucije u Srbiji primenjuju zakone, problema napuštenih životinja ne bi bilo! Donošenje bilo kakve strategije je nepotrebno, već je neophodno primenjivanje svih važećih zakona i procesuiranje i kažnjavanje svih, celog pomenutog lanca subjekata koji su doveli do sadašnjeg neprihvatljivog stanja u kojem se nalaze psi i mačke i javni novac.

I na kraju želimo da istaknemo bizarnu činjenicu da se Uprava za veterinu bavi donošenjem nacionalne strategije, a ona je jedini i glavni krivac za neprimenjivanje Zakona. Ovome u prilog govori i Presuda International Centre of Settlement of Investment Disputes ICSID case nom. ARB/14/27 od 09.11.2018. godine u kojoj je Republika Srbija oglašena krivom jer veterinarska inspekcija nije primenjivala Zakon o veterinarstvu i druge podzakonske akte.