ana izlozba

druga sansaDana 15. oktobra 2018. godine u galeriji Bartselona, otvorena je izložba fotografija Ane Batričević "Druga šansa". Ana Batričević (rodjena 1985) je naučni saradnik na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu. Njena istraživanja usmerena su na ekološko pravo i prava životinja, a svoj doktorat na temu „Krivičnopravna zaštita životinja“ odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 2012. godine.

Ana kombinuje terenska istraživanja u oblasti krivičnog prava, ekološkog prava, kriminologije i penologije sa fotografijom zato što veruje da fotografije prenose mnogo snažniju poruku nego pisane reči.

Izložba „Druga šansa“ sastoji se od 14 fotografija koje je napravila 2018. godine tokom svog terenskog istraživanja o primeni programa resocijalizacije koji uključuje rad osuđenika sa psima iz azila za pse u okviru KPZ Sremska Mitrovica.

ana izlozba 1Od 15. do 27. oktobra, koliko traje izložba, galerija Bartselona je mesto za sakupljanje hrane, lekova, šampona, igračaka i svega drugog što može pomoći napuštenim životinjama, bilo da su one gradske i žive na ulici ili u azilu. Na kraju izložbe, sve prikupljene stvari, kao i deo novca sakupljen prodajom fotografija biće donirani našoj organizaciji i biće upotrebljeni za pomoć starateljima gradskih pasa i mačaka.

Na talasima Radio Beograda 2, u Ekološkom magazinu Čekajući vetar, autorke i voditeljke Aleksandre Vukićević, možete čuti više o izložbi i projektu resocijalizacije koji svedoče o entuzijazmu i posvećenosti, neuobičajenim za našu stvarnost.

ana izlozba flajer