plakat za tribinuDana 29. maja 2018. u GO Vračar održana je tribina sa temom Održivo sistemsko rešenje problema napuštanja pasa i mačaka u organizaciji udruženja za zaštitu životinja Nada za životinje-Riska i Feniks. Predstavnice udruženja Milja Krivokuća i Milica Ranković govorile su o načinu rešavanja problema koji u fokus stavlja uzrok problema, a ne posledice. Prisutni gosti su govorili o temi, svako sa svog aspekta: Ivana Lazić, rukovodilac Grupe za dobrobit životinja pri Upravi za veterinu, Budimir Grubić, direktor JKP Veterina Beograd i Stanislav Stefanović, načelnik Odeljenja za zoohigijenu Sekretarijata za komunalne i stambene poslove.

S obzirom da se najavljuju izmene Zakona o dobrobiti životinja i Zakona o veterinarstvu, a zatim i usvajanje Nacionalne strategije za rešavanje problema napuštenih pasa i mačaka, smatramo da je u proces izmena neophodno uključiti zainteresovanu javnost - predstavnike organizacija civilnog društva, aktiviste i građane. Da bi ove izmene bile konstruktivne i da bi donele efikasna i humana rešenja potrebno je uključiti organizacije civilnog društva jer se one dugi niz godina bave ovom tematikom. Organizovali smo ovu tribinu sa željom da upoznamo širu javnost sa problemom, kao i da omogućimo zainteresovanima da u konstruktivnom dijalogu razmene mišljenja sa predstavnicima institucija

tribina vracar 29 05 2018

Naš model održivog sistemskog rešenja problema napuštenih kućnih ljubimaca (pasa i mačaka) fokusiran je na rešavanje uzroka problema, a ne posledica. Kao ni bilo koji drugi, tako se ni ovaj problem ne može rešiti otklanjanjem posledica (što se već pokazalo neefikasno) već rešavanjem uzroka – a to je, u ovom slučaju, neodgovorno vlasništvo. Ključ rešenja problema je u odgovornom vlasništvu. Zato je potrebno određenim merama stimulisati odgovorno vlasništvo, a u isto vreme određenim merama destimulisati neodgovorno vlasništvo. Cilj je zaustavljanje razmnožavanja vlasničkih pasa i mačaka, oni mladunci koji se ne prodaju ili ne poklone završavau napušteni. Ovo bi se postiglo kažnjavanjem napuštanja i uvođenjem ilegalnih odgajivačnica u legalne tokove, kao i uvođenjem takse za nesterilisane jedinke. Postojeća zakonska regulativa, Zakon o veterinarstvu (Službeni glasnik RS br. 91/05 i 30/10), Zakon o dobrobiti životinja (Službeni glasnik RS br. 41/09) i pripadajući pravilnici i odluke, uz male izmene i dopune su dobra podloga za rešavanje problema. Takođe, lokalna podzakonska akta koja su u Beogradu usvojena 2011. godine - Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca i Strategija rešavanja problema nevlasničkih pasa i mačaka na teritoriji grada Beograda (Službeni list grada Beograda br.37/11) i 2013. godine Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Beograda, usklađeni su sa Zakonom o dobrobiti i zasnovani na preporukama Evropskog parlamenta i Svetske organizacije za zaštitu zdravlja životinja (OIE). Naravno, uslov je da se dobra postojeća zakonska regulativa sprovodi, što sada nije slučaj.

Nadamo se da će logika i razum preovladati i da će rad na izmenama i dopunama pomenutih pravnih akata biti transparentan i zakonit, kao i da će organizacije civilnog društva biti uključene u rad na izradi predloga pomenutih dokumenata.

Veći deo izlaganja učesnika tribine možete pogledati ovde: