table

Organizacije Link plus, Nada za životinje Riska i Feniks uputile su dopis Predragu Vulinoviću, v. d. podsekretara Sekretarijata za komunalne i stambene poslove Grada Beograda u vezi sa predstavkom broj III-02-352-1243/2017 koju je Vulinović uputio Javnom komunalnom preduzeću Zelenilo Beograd.

dopis thNaime, u dopisu od 4. oktobra 2017. godine Vulinović je pozitivno odgovorio Sektoru održavanja javnih zelenih površina JKP Zelenilo Beograd na molbu za izdavanje saglasnosti za zabranu slobodnog kretanja pasa u nekim parkovima ekstra i 1. kategorije u Beogradu.

Neprijatno smo iznenađeni vašim dopuštenjem da JKP Zelenilo Beograd sprovede ovo ograničenje u šetanju pasa, iz tri razloga:

  • vreme slobodne šetnje je veoma ograničeno, pa je besmisleno ukinuti ga potpuno,
  • već je zabranjeno puštati psa sa povodnika u delu parka i druge javne zelene površine, u kojem se nalazi uređeno dečje igralište, kao i u delu pod cvetnim zasadom,
  • nemamo informacije da postoje bilo kakvi problemi oko slobodne šetnje, naprotiv.

Mi smo kao predstavnici organizacija civilnog društva učestvovali u izradi Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca iz 2011. godine i u vreme njenog usvajanja bili smo nezadovoljni zbog brojnih problematičnih ograničenja koja je taj propis uveo za vlasnike kućnih ljubimaca.

Ipak, podržali smo njeno usvajanje jer su uvedene i određene nove slobode zbog kojih se Beograd svrstao među napredne evropske metropole koje neprestano unapređuju pet friendly politiku.

Stoga bismo Vas zamolili da nam objasnite šta je uticalo i zašto ste doneli odluku koja u značajnoj meri smanjuje prava vlasnika pasa u centralnim zonama Beograda, navodi se u dopisu udruženja.

Na sajtu RTS-a 1. decembra objavljena je vest[1] da su državni službenici dužni da se ponašaju u skladu sa Kodeksom kojim se, izmedju ostalog, nalaže i obaveza odgovaranja na dopise gradjana i organizacija. Iako je dopis upućen 20. novembra, ni do dana postavljanja ovog teksta na sajt nije stigao odgovor na naša pitanja.

_____________________________________________

[1] RTS: Opštinski službenici će morati da budu ljubazni i efikasni