zadruga

Povodom kršenja zakona izazvanog uvodjenjem divljih životinja u rijaliti šou „Zadruga“, Udruženja Link plus, Nada za životinje – Riska i Feniks podnela su prijavu inspekcijama nadležnih institucija – Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvu zaštite životne sredine i Grupi za sprovodjenje CITES konvencije.

Prijava je podneta protiv:

Mitrović Željka iz Beograda, odgovornog urednika Televizije Pink i zakonskog zastupnika Preduzeća za informisanje i marketing Pink International Company, kao i odgovornih lica u produkciji programa „Zadruga“ koja se emituje na Televiziji Pink.

Zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili:

  • prekršaje iz Zakona o dobrobiti životinja,
  • prekršaje iz Zakona o veterinarstvu i
  • prekršaje iz Pravilnika o uslovima držanja, načina obeležavanje i evidentiranja divljih životinja u zatočeništvu.

Osnovanost sumnje da su osumnjičeni počinili navedeno krivično delo i prekršaje proizlazi iz činjenice da su počevši od dana 6. septembra 2017. godine na Televiziji Pink, u programu „Zadruga“, bez dozvole nadležnog ministarstva javno prikazivali tri majmuna koja bez dozvole drže u zatočeništvu u uslovima i na način da im je ugrožen život, zdravlje i dobrobit, jer su izložene strahu, stresu i bolu, pri čemu ih se prisiljava na ponašanje nesvojstveno vrsti, a njihove fizičke i psihičke osobine izvrgavaju se ruglu.

Smatramo da je promocija zabave zasnovane na patnji slabih i nemoćnih, koju na ovaj način forsira Televizija Pink nedopustiva i da se u civilizovanom svetu ne sme tolerisati. Svako kršenje zakona ometa uspostavljanje pravne države. U društvu u kome ogroman broj ljudi živi na ivici egzistencije, ovakva zabava koja pokazuje koliko je život jeftin svakako ne doprinosi uspostavljanju visokih moralnih i etičkih vrednosti, a naročito ne doprinosi humanizaciji našeg društva u kome je nasilje postalo deo svakodnevnog života. Televizija koja je nosilac nacionalne frekvencije ima posebnu odgovornost u edukaciji i humanizaciji društva.

U skladu sa stavovima našeg udruženja uputili smo zajedničko saopštenje za medije:

„Organizacije Link plus, Nada za životinje - Riska i Feniks, uputile su zahtev odgovornom uredniku Televizije Pink Željku Mitroviću da odmah oslobodi životinje koje su smeštene u objektu u kojem se snima program „Zadruga“.

U atmosferi velikog filmskog studija nije moguće obezbediti životinjama dobrobit, kao ni uslove propisane zakonom. Posebno ukazujemo da su majmuni visokosocijalne životinje, da je njima u tom okruženju najteže obezbediti dobrobit i da je stoga njihova patnja najveća. Osobenosti divljih i egzotičnih životinja nalažu da njihovo držanje u svojstvu divljih životinja u zatočeništvu ili u svojstvu kućnih ljubimaca bude uređeno posebnim odredbama zakona. Divlje i egzotične životinje ne smeju se držati bez posebne dozvole! Zaštita divljih i egzotičnih životinja predmet je pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji u poglavlju 27.

S obzirom da su mediji objavili vest da je za potrebe snimanja novog programa zatočeno najmanje tri majmuna i oko 70 drugih egzotičnih i domaćih životinja, očekivali smo da nadležne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva zaštite životne sredine hitno reaguju, prekinu program i oduzmu životinje, ali kako do reakcije nadležnih državnih organa nije došlo, prinuđeni smo da podnesemo prijavu i ukažemo na brojne prekršaje iz Zakona o dobrobiti životinja, Zakona o veterinarstvu i Pravilnika o uslovima držanja, načina obeležavanje i evidentiranja divljih životinja u zatočeništvu.

Naglašavamo da nepostojanje reakcije nadležnih inspekcija ukazuje na problem nepostojanja mehanizama za sprovođenje propisa Republike Srbije u oblasti veterinarstva, zaštite i dobrobiti životinja.

U borbi protiv nasilja, životinje ne smeju da budu zaboravljene žrtve i stoga su organizacije zahtevale od inspekcija i produkcije „Zadruge“ da snimanje programa bude nastavljeno samo sa ljudskim učesnicima, kao i da životinje budu vraćene na gazdinstva i u domove gde su dosad živele. Takav potez u značajnoj meri bi doprineo da javnost dobije informaciju da su u našoj zemlji životinje zaštićene zakonom, ali da je neophodna i edukacija o humanom i zakonitom postupanju sa životinjama.

Najmanje tri jedinke majmuna, kao i oko 70 jedinki drugih vrsta životinja drže se u objektu u kojem se snima i javno prikazuje program “Zadruga” u produkciji Televizije Pink, odnosno životinje se javno prikazuju i drže bez dozvole. Na snimku koji se nalazi na veb-sajtu Televizije Pink u članku pod nazivom „Ovo je čekao čitav region: Željko Mitrović uveo bebu u zadrugu (video)“ javno je prikazano majmunče staro osam meseci za koje se navodi da se zove Miki, i to na način da ga je Željko Mitrović uveo u objekat u kojem se snima i uživo prenosi program „Zadruga“, pri čemu je kod životinje izazvan stres i strah jer je životinja bila izložena buci, jakom veštačkom osvetljenju, susretima sa većim brojem ljudi, dok je Željko Mitrović tokom čitavog trajanja javnog prikazivanja zahtevao od uplašene životinje da se pomera na određeni način i po određenoj površini, pa čak i da ujede voditelja Ognjena Amidžića.

Mitrović je majmuna zatvorio u mali kavez u sobi u kojoj spava veći broj učesnika programa. U jednoj sceni prikazan je drugi mali kavez u kojem su zatočene druge dve jedinke majmuna, a za koje je Mitrović izjavio da su roditelji majmunčeta Mikija i da je ženka gravidna. Prema našim saznanjima, u objektu se nalaze i druge egzotične (papagaji) i domaće životinje koje se drže suprotno odredbama zakona. U atmosferi u kojoj dominira nasilje, neophodno je da se životinje hitno izmeste iz objekta u kojem se snima program koji su od samog početka obeležile svađe i tuče učesnika.“