bozic-blicOrganizacije civilnog društva Link plus, Nada za životinje – Riska i Feniks izrazile su najoštriju osudu izjave predsednika opštine Požega dr vet. med. Milana Božića koji je, gostujući na lokalnom radiju, rekao da je „bolje da majke udave“ decu koja su po njegovim kriterijumima „nesposobna“.

Šokirani smo javnim istupom Milana Božića. Nema ničeg strašnijeg, nego kad majka ubije svoje dete, a Božić upravo to predlaže, kako su preneli današnji mediji (5. dec.). U teškim okolnostima u kojima se danas mladi ljudi u Srbiji školuju i traže posao, mnogi roditelji smatraju da im deca nemaju perspektivu. Da li svi ti ljudi treba da zažale što su odlučili da pokušaju da svojoj deci obezbede normalan život, ali u tome nisu uspeli zbog niza razloga.

Božić se i sam prihvatio javne funkcije, a prethodno je kao privatni preduzetnik pružao veterinarske usluge opštinskom javnom preduzeću. Javnosti će svakako biti interesantan podatak da je i Božićev sin doktor veterinarske medicine i da ga je otac uveo u svoj posao i saradnju sa javnim sektorom. Neverovatno je da baš on tvrdi da su mladi ljudi koji žele da se zaposle u javnom sektoru „nesposobni“ i da je bolje da ih je „majka udavila, nego što ih je rodila i vaspitala sa takvim stavovima“.

Njegovi stavovi i izjave su sramni i nedopustivi i zahtevamo da se predsednik opštine Požega izvini svim mladim ljudima u Srbiji.

Božićev rad i stavove dobro poznajemo iz vremena kad je po ugovoru sa Javnim komunalnim preduzećem „Naš dom“ u opštinskom prihvatilištu za pse u Požegi eutanazirao hiljade napuštenih pasa. Udruženja građana podnela su protiv veterinara Milana Božića prijave veterinarskoj inspekciji i Osnovnom javnom tužilaštvu u Požegi, i zahtevala su od Etičkog komiteta Veterinarske komore Srbije da pokrene disciplinski postupak protiv njega. Etički komitet VKS prvo je izrekao disciplinsku meru – izricanje javne opomene, da bi po Božićevoj žalbi bio oslobođen odgovornosti. Javnosti su dobro poznate fotografije iz požeškog prihvatilišta i činjenica da su prijave odbačene u vreme neposredno pre stupanja Božića na mesto predsednika opštine.