bg-zg-zoo

Protest protiv pingvinarijuma održan je 13. avgusta o.g. ispred Beo zoo vrta, u organizaciji grupe studenata Biološkog fakulteta i našeg udruženja.  

Na protestu istaknuti zahtevi su upućeni Gradonačelniku i direktoru Beo zoo vrta, 8. avgusta:   

  • da se obustavi gradnja pingvinarijuma, zato što u Zoološkom vrtu grada Beograda ne postoje uslovi za proširivanje i držanje novih životinja;
  • da se finansijska sredstva namenjena izgradnji pingvinarijuma preusmere na poboljšanje uslova života u pravcu obezbeđivanja dobrobiti za već postojeće životinje;
  • da se životinje za koje uslovi ne mogu da se poboljšaju pošalju u pogodne prirodne rezervate.

Posle protesta, pa do polovine novembra meseca, studenti su sproveli anketu među Beograđanima.

Cilj ankete je bio ispitivanje javnog mnjenja o tome šta bi građani Beograda više voleli – poboljšanje uslova za postojeće životinje u Beo zoo vrtu ili još novih životinja.

Velika većina Beograđana se izjasnila za poboljšanje uslova u Beo zoo vrtu.

Anketa je pokazala da Beograđani žele da njihov zoo vrt postane mesto na kome će stanovnicima biti obezbeđena dobrobit, a ne mesto patnje životinja i zabava za neuke, kao što je sada.

O rezultatima smo obavestili Gradonačelnika i Gradskog menadžera i zatražili njihovu podršku i pomoć u transformaciji zoo vrta u centar za edukaciju i naučna istraživanja, centar za oporavak povređenih životinja, centar za gajenje ugroženih vrsta i njihovu pripremu za reintrodukciju u prirodu i još mnogo toga pozitivnog i humanog. Obavestili smo ih da je u septembru mesecu dekan Biološkog fakulteta uputio direktoru Beo zoo vrta dopis u kome predlaže saradnju na edukativnim programima koji bi obogatili ponudu Vrta i omogućili edukaciju posetilaca. Programe bi realizovali studenti, uz podršku svojih profesora, što bi označilo povratak struke i nauke u Vrt i neophodnu saradnju sa Biološkim fakultetom, koja godinama unazad uopšte ne postoji. Odgovor na ovaj predlog nije stigao do dana kada je dostavljen dopis.

U dopisu koji smo uputili 25. novembra, istakli smo i da je veoma važno započeti transformaciju Vrta zbog otvaranja Poglavlja 27 koje je na redu sledeće godine, a koje se odnosi na zaštitu životne sredine, divlje životinje i divlje životinje u zatočeništvu, gde spadaju i zoo vrtovi. 

Očekujemo pozitivan odgovor iz Kabineta, a naročito pomoć u povezivanju Beo zoo vrta i Biološkog fakulteta jer bez učešća struke i nauke Vrt ne može da se transformiše i napreduje u pravcu usaglašavanja prvo sa našom zakonskom regulativom, a potom i sa evropskom i svetskom. U ovom trenutku Beo zoo vrt ne ispunjava uslove postavljene u Pravilniku o uslovima koje treba da ispunjava zoološki vrt (Sl. glasnik RS, 75/10), kao ni uslove koje propisuje Evropska asocijacija zoo vrtova i akvarijuma (European Association of Zoos and Aquariums, EAZA), a ni uslove koji su definisani akreditacionim pravilnikom Asocijacije zoo vrtova i akvarijuma (Association of Zoos&Aquariums, AZA).

bg-lju-zoo