Vlasnica psa kažnjena jer je uvredila člana Visokog saveta sudstva Organizacije

sudija-profesorkaNada za životinje-Riska, Link plus i Feniks saopštile su danas da ih je vrlo neprijatno iznenadila vest koju su objavili mediji, da će profesorka u penziji Mirjana Janković iz Beograda „zbog toga što je u parku uvredila sudiju Visokog saveta sudstva, Ivana Jovičića, morati da plati kaznu od 200.000 dinara!“

Kako su mediji preneli, do verbalnog sukoba došlo je zbog psa gđe Janković koji se previše približio dečjim kolicima u kojima je bilo dete sudije Jovičića. Jovičić je uputio pogrdne reči psu, nakon čega je njega uvredila Jankovićka.

Organizacije su saopštile da su iznenađene odlukom suda, uzimajući u obzir da se u Srbiji ne postupa po prijavama za zlostavljanje životinja, po prijavama kršenja Zakona o dobrobiti životinja, niti po prijavama za napuštanje pasa i mačaka (što je svakodnevna pojava u našem gradu). Često takve prijave budu odbačene, ili se učiniocima krivičnih dela izriču simbolične kazne. Kada su kao osumnjičena lica navedena odgovorna lica u lokalnim samoupravama i javnim ili privatnim zoohigijenskim službama, prijave se redovno odbacuju!

Ovi i mnogi drugi problemi koji se tiču napuštenih i vlasničkih životinja nisu interesantni ni za javne tužioce, ni za sudije, ali verbalni sukob (zbog psa) dvoje sugrađana – jeste. A postao je interesantan zbog činjenice da je jedan od aktera sudija. Da nije tako, ne bismo ni čuli za njega.

S obzirom da imamo prilike da svakodnevno gledamo kako se zakoni ne poštuju i nadležne institucije ne postupaju u skladu sa njima, slučaj sugrađanke Mirjane za nas postaje posebno upadljiv. On ukazuje na pravo sudije na odmeravanje kazne na bazi ličnog utiska (sudija sudi i odmerava kaznu na osnovu zakona i ličnog utiska).

Neprimereno visoka kazna za profesorku u penziji u odnosu na simbolične kazne ili odbacivanje prijave kada se radi o napuštanju i zlostavljanju životinja govori o neophodnosti edukacije i senzibilizacije sudija koji u većini prijavljenih slučajeva ignorišu društvenu važnost sankcionisanja krivičnih dela protiv životne sredine u koja spada i krivično delo Ubijanje i zlostavljanje životinja.

Smatramo da profesorka u penziji Mirjana Janković takođe treba da tuži sudiju Jovičića, jer postoji pravni osnov, s obzirom da je vređajući njenog psa, Jovičić uvredio njegovu vlasnicu.