plave-trake-2016

Obeležavanje napuštenih pasa trakama/ogrlicama već je više puta u praksi dokazano kao neuspešna mera i neracionalno trošenje sredstava. Organizacije su navele da njihovo iskustvo u poslednjih 20 godina pokazuje da su ranije trake kojima su obeležavali pse nestajale odmah po stavljanju, i da su takvi primeri postojali u Beogradu i Novom Sadu.

Veterina Beograd ranije je najavila obeležavanje sterilisanih pasa plavom trakom, u cilju uštede, navodeći da tako obeleženi psi neće ponovo biti hvatani. Organizacije naglašavaju da je jedini zakonit način obeležavanja pasa mikročipom i da svi psi koji su nakon sterilizacije vraćeni na ulicu moraju redovno da budu vakcinisani protiv besnila. Jedini način da se proveri da li treba da se revakcinišu jeste da se uhvate da bi im se očitao čip i da se Centralnoj bazi podataka proveri da li im je istekla vakcina protiv besnila.

Ako će trakama biti obeleženi svi sterilisani psi, to znači upravo da svi moraju ponovo da budu uhvaćeni! Naročito treba imati na umu mogućnost da se trake skinu sa sterilisanih pasa i da se stave nesterilisanim psima, što bi dovelo do dodatnih problema koje smo u prošlosti već imali prilike da vidimo.

Posebno treba imati na umu da za isti iznos može da se steriliše, vakciniše i obeleži najmanje 1000 ženki pasa, s tim što je ova mera najefikasnija u ograničavanju brojnosti populacije napuštenih pasa!

Iz svega navedenog, jasno je da nabavka plavih traka ili ogrlica za obeležavanje pasa u iznosu od šest miliona dinara (oko 50 000 evra) predstavlja neracionalno i neodgovorno trošenje budžetskih sredstava i stoga zahtevamo da se ono spreči, navodi se u zahtevu udruženja.

Organizacije su zahtevale da Kabinet gradonačelnika bez odlaganja postupi po njihovom zahtevu i da Sekretarijat za komunalne i stambene poslove organizuje Konkurs za dodelu sredstava za nabavku dela hrane i veterinarske nege za pse i mačke u prihvatilištima udruženja sa sedištem u Beogradu na kojem će udruženjima biti dodeljeno 6.000.000 dinara, a takođe i da razmotri da li bi i dodatna sredstva mogla da budu dodeljena za istu namenu. Organizacije su navele da su ranije ukazivale da je neophodno da se obezbedi pomoć za nabavku dela hrane i veterinarske nege za pse i mačke u prihvatilištima udruženja za zaštitu životinja, ali da su dobijale odgovor da nema novca.

Organizacije su prošle godine upozorile na neracionalno trošenje budžetskih sredstava JKP Zoohigijena i veterina Novi Sad, kada je to preduzeće procenilo da im je potrebno 2.1 milion dinara za povoce i srodnu opremu, odnosno iznos za koji može da se kupi 7600 povodaca, iako brine o samo 300 pasa. ( Blic, 18. 09. 2015 - RASIPNIŠTVO Za 300 pasa kupuju 7.600 povodaca! )