mouseOrganizacije Link plus, Nada za životinje-Riska i Feniks najoštrije su osudile odnos organizatora i učesnika Festivala nauke prema dobrobiti životinja.

Na fotografijama prvog dana Festivala nauke, možemo da vidimo da se u postavci “Na čajanci sa Cickom i Mickom” ogledne životinje razvlače po rukama posetilaca i stoga nam nije jasno kako je veterinarska inspekcija mogla da dozvoli javno prikazivanje životinja na ovakav način. Upravo proveravamo da li je dozvola uopšte izdata.

Neprimereno je da se laboratorijske životinje izlažu na Festivalu nauke jer se nalaze u neodgovarajućim uslovima, bez obzira što su na "godišnjem odmoru”, kako je najavio Miloš Jovanović, veterinar vivarijuma Biološkog fakulteta.[1]  Životinje su izložene nepoznatim stimulusima: osvetljenje, buka, radoznalost, približavanje ljudi. Ljudi ih razvlače po rukama kao što se nekad radilo na cirkuskim predstavama, a životinje se nakon svega toga vraćaju da služe nauci. Jednako pogrešno bilo bi izlagati ogledne životinje u kavezima. Veterinar je trebalo da snimi video klip i da prikaže deci vrste oglednih životinja, način držanja, koji ogledi se vrše, do kojih se naučnih saznanja dolazi. To bi predstavljalo edukaciju dece i to bi bio primeren sadržaj za Festival nauke.

Bilo koje sakaćenje životinja, makar i bubašvaba je neprimereno jer ima podataka da su i beskičmenjaci osetljivi na neprijatna telesna iskustva (telesne stimuluse) i zbog toga smo odmah po najavi programa Festivala zahtevali od američkog naučnika Grega Gejdža da odustane od prezentacije tzv. robot-bubašvaba. Takva „pokazna“ nauka predstavlja slučaj prikazivanja manipulacija na životinjama, pristupa se životinjama kao robotizovanim stvarima.

S obzirom da je Gejdž našim organizacijama uputio poziv za sastanak dok boravi u Beogradu, ponovo smo zahtevali da odustane od svoje prezentacije, i obavestili smo ga da smatramo da je Roboroach prevaziđena ideja i da njegov projekat ne doprinosi promovisanju korisne upotrebe robota, a da bi jedino primereno bilo bi da na Festivalu nauke prikazuje kako se robotizuju predmeti u okolini osoba sa invaliditetom, da li može da telediriguje kašiku i da približi nepokretnoj osobi, ili daljinski upravljač, što bi bilo društveno korisno.

Takođe smo ga obavestili da su ruski naučnici razvili korisnu verziju robot-bubašvaba, a koja ne pokreće etičke dileme kada je u pitanju korišćenje životinja (makar i insekata) u naučne svrhe jer uopšte ne koriste niti ne sakate žive insekte:  The Moscow Times: Kaliningrad Engineers Create 'Rescue' Robot Cockroach.

Nažalost, prezentacija Roboroach je juče održana, pored svih naših apela da bude otkazana.

Organizatorima Festivala nauke ponovo smo uputili dopis i zahtevali da nam obezbede podatak koja etička komisija je dala ocenu o etičnosti u vezi sa Roboroach, kao i koja etička komisija u Srbiji (pri kojoj instituciji) je dala svoje mišljenje, s obzirom na izjavu PR menadžerke Festivala nauke Tanje Bogdanović koja je rekla da se "Etička komisija bavi pitanjima upotrebe živih jedinki u nauci i istraživanjima i njihov stav je da je ovo prihvatljivo u Srbiji i svuda u svetu". Organizatore Festivala nauke obavestili smo da se zakonska regulativa razlikuje Evropskoj uniji s kojim Republika Srbija upravo usklađuje svoje propise, u odnosu na propise Sjedinjenih Američkih Država.


[1]Izjava Miloša Jovanovića objavljena je na internet adresi: Telegraf: Cela SRBIJA se posvađala oko ROBOT - BUBAŠVABA!