Gradonačelniku Novog Sada
G. Milošu Vučeviću

Predmet: Nezakonito poslovanje JKP "Zoohigijena i veterina" Novi Sad


Poštovani,

Obraćamo Vam se sa zahtevom da u novonastalim okolnostima razmotrite dosadašnji rad nadležnih lica u JKP Zoohigijena i veterina Novi Sad i da preduzmete mere iz Vaše nadležnosti  radi utvrđivanja odgovornosti. Podsećamo Vas da se ogroman novac iz gradskog budžeta izdvaja za potrebe ovog preduzeća i za rešavanje problema koji se očigledno ne rešava  već samo produbljuje.

Brojne  organizacije i pojednici su već u nekoliko navrata obaveštavali i informisali gradsku upravu Novog Sada i medije o diskutabilnom radu ovog preduzeća po mnogim pitanjima. Kulminacija nepoštovanja procedura, zakona ali i etike  struke zaposlenih tj. odgovornih lica je dostignuta ubistvom gradskog psa Stena.

Činjenice vezane za ovaj slučaj  kao i   informacije koje su nam dostavili građani o nestanku drugih životinja sa teritorije grada, navodi  nas na  osnovanu sumnju da je ovakva praksa uobičajena u radu ovog preduzeća. Kršenje više odredbi Zakona o dobrobiti životinja, Zakona o veterinarstvu i Krivičnog zakonika bacaju veliku ljagu na rad izuzetno dobro budžetiranog novosadskog preduzeća, gde se mimo jasnih odredbi o postupanju sa psima  koji moraju da budu u prihvatilištu najmanje 30 dana, donose paušalne odluke, mimo javnosti, gde samo možemo da licitiramo o broju pasa koji su prošli isti „tretman“ kao Sten. Napominjemo da diploma doktora veterinarske medicine nije dovoljna  potvrda o kvalifikovanosti veterinara  da procenjuje vrstu agresivnosti kod životinja   i donosi odluke o eutanaziji na osnovu svoje odokativne procene.

Direktoru preduzeća Aleksandru Bursaću su brojne organizacije već ukazivale na nepravilnosti u radu gradskog prihvatilišta i javnog preduzeća Zoohigijena i veterina Novi Sad, ali do današnjeg dana direktor nije preduzeo ništa na otklanjanju postojećih problema.

Smatramo da je neophodno da se u što kraćem roku utvrdi zašto rukovodstvo ovog javnog preduzeća nije u stanju da svoj rad uskladi sa usvojenim strategijama i zakonskim propisima i zašto nije u stanju da uspostavi efikasan i human način rada,  uprkos činjenici da raspolaže sa veoma značajnim budžetskim sredstvima.

To nas navodi na sumnju da je nekome možda i  u interesu održavanje problema  što se postiže beskonačnim nezakonitim ubijanjem životinja i netransparentnim poslovanjem.

Milica Ranković, Udruženje za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti "Feniks"
Milja Krivokuća, Nada za životinje "Riska"