U okviru naše kampanje „Čisti i lepi bez surovosti“, dana 3. juna održali smo Radionicu iz oblasti zaštite oglednih životinja u OŠ „Svetozar Marković“ sa učenicima 7-og razreda.

Kao uvod u razgovor prikazali smo animirani film „Besmisleni eksperimenti na životinjama“, koji smo prilagodili za naše govorno područje, a koji je osmišljen i snimljen u nemačkom Udruženju Doktori protiv eksperimenata na životinjama. Nakon filma predstavili smo našu kampanju „Čisti i lepi bez surovosti“. Cilj nam je bio buđenje svesti o ovom temi, stimulacija kritičkog mišljenja i razvoja empatije. Učenici su imali priliku da se informišu o tome kakvi eksperimenti se rade na životinjama, da razmisle o besmislenosti i nehumanosti tih postupaka, da saznaju da postoje alternative i kako oni mogu da doprinesu zaštiti oglednih životinja.

Takođe, imali su priliku da iznesu svoje mišljenje i da diskutuju, kao i da primene ono što su upravo naučili – da naprave letak sa porukom. Podeljeni u male grupe, koristeći hamer papir, flomastere i flajer udruženja, kako bi se inspirisali i dodatno informisali, napravili su svoje originalne radove i poslali adekvatnu poruku. Za evaluaciju su imali zadatak da na ceduljicama anonimno daju svoju ocenu Radionici, bilo numerički, bilo opisno. Ocene koje smo dobili su visoke i sa pozitivnim komentarima, što nas uverava u ono što smo i pretpostavili - da su učenici zainteresovani za ovu temu i spremni da uče.

Fotografije sa radionice Besmisleni eksperimenti na životinjama, OŠ Svetozar Marković

radionica-ogledne-jun-2015 01radionica-ogledne-jun-2015 02radionica-ogledne-jun-2015 03radionica-ogledne-jun-2015 04

radionica-ogledne-jun-2015 05radionica-ogledne-jun-2015 06radionica-ogledne-jun-2015 07radionica-ogledne-jun-2015 08