Beograd - U Narodnoj skupštini Republike Srbije održan je četvrti po redu Zeleni poslanički forum u organizaciji narodnog poslanika Ivana Karića. Predloge za održivo sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca predstavila su udruženja Link Plus, Feniks i Nada za životinje - Riska. U diskusiju su se uključili predstavnici Udruženja veterinara male prakse Srbije i Kinološke akademije.

zeleni-forum-naslov

Zaključci Foruma će biti prosleđeni svim poslaničkim grupama, ministarstvima, lokalnim samoupravama, veterinarskim organizacijama i ostalim zainteresovanim stranama. Preporuka Foruma je i da se održi široka javna rasprava o zakonodavstvu u ovoj oblasti i njegovoj što efikasnijoj primeni.

Narodni poslanik Ivan Karić je rekao da odnos prema zaštiti životne sredine, živih bića, ne može da bude na repu rešavanja problema, da ćemo morati mnogo da radimo i učimo, menjamo navike, jer svet nije antropocentričan i ne vrti se sve samo oko čoveka. On je objasnio da je ideja poslaničkog foruma da organizacije civilnog društva iznesu probleme i ukažu na moguća rešenja i narodnim poslanicima otvore mogućnost da bolje i kvalitetnije diskutuju u Parlamentu.

zeleni-forum3Govoreći o zakonskom okviru za rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca, Nataša Vukmirović iz udruženja Link plus rekla je da je najveći problem nesprovođenje i grubo kršenje propisa u oblasti veterinarstva i dobrobiti životinja, kao i nepostojanje dobre volje donosioca odluka da se ovaj problem reši.

Milica Ranković iz udruženja Feniks govorila je o učešću organizacija civilnog društva u procesu usvajanja podzakonskih akata u ovoj oblasti u Beogradu i navela da su organizacije dale  predloge čije su usvajanje građani pozitivno ocenili, jer omogućavaju kvalitetniji suživot ljudi i životinja u urbanoj sredini.

Predloge za održivo sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca obrazložila je Milja Krivokuća iz udruženja Nada za životinje – Riska, naglašavajući da su oni u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i Deklaracijom Evropskog parlamenta o kontroli brojnosti pasa.

Sandra Dilkić i Saša Stokić iz Udruženja veterinara male prakse Srbije najavili su protokole tog udruženja za doktore veterinarske medicine koji će doprineti efikasnijem rešavanju problema napuštenih kućnih ljubimaca s kojim se suočavaju sve lokalne samouprave u Srbiji.

Darko Drobnjak iz udruženja Kinološka akademija objasnio je na koji način prava i obaveze odgovornog vlasnika i odgovornog odgajivača mogu da se pretoče u zakonska akta.     

Svi učesnici četvrtog Zelenog poslaničkog foruma složili su se da je u proces neophodno uključiti sve zainteresovane strane i organizovati javno slušanje u Narodnoj skupštini, ali i ukazati na neophodnost sprovođenja i unapređivanja propisa, kao i na potrebu međusobnog usklađivanja propisa i smanjivanja razlika u praksama lokalnih samouprava.

zeleni-forum