Povodom izjave u medijima, zamenika sekretara za privredu, Saše Rokvića, o osnivanju "životinjske policije", uputili smo dopis, Gradonačelniku, Gradskom menadžeru i samom g. Rokviću, u nadi da će preispitati svoju ideju o osnivanju službe koja svakako neće doprineti rešavanju problema napuštenih životinja, već naprotiv, samo će dovesti do stvaranja haosa i maltretiranja savesnih vlasnika.

Dopis

Obraćamo vam se sa zabrinutošću zbog uznemirujuće izjave g. Rokvića u vezi sa osnivanjem “animalne policije” o kojoj smo imali prilike da se informišemo iz štampe. Na ovakav način data izjava bez prethodne konsultacije za svim zainteresovanim stranama (a organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životinja su jedna od njih) govori o tome da još uvek nema političke volje odgovornih da se problem napuštenih životinja rešava. Za Zakon o dobrobiti nadležna je Republička veterinarska inspekcija čiji inspektori na terenu nadziru sprovodjenje Zakona. Nije jasno zbog čega, kako i zašto, bi se oduzimale nadležnosti od Republičke veterinarske inspekcije i davale komunalnoj policiji (koja pritom nema potrebno obrazovanje), a posebno na koji način bi to trebalo da bude uradjeno. Još manje je jasno šta bi oni radili, “štitili ljude od životinja” i “životinje od ljudi”, formulacije koje otvaraju prostor za nebrojene manipulacije i diskriminaciju vlasnika.

 Takodje, prema nezvaničnim informacijama saznajemo da se sprema izmena beogradske Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca, u pravcu koji ne bi bio u skladu sa Zakonom o dobrobiti. Ovo svakako neće doprineti rešavanju problema napuštenih životinja, već naprotiv, stvaranju haosa i omogućavanju maltretiranja savesnih vlasnika koji su zbrinuli napuštene pse.

 Većina Odluka o držanju domaćih životinja po Srbiji je nezakonita i neustavna. Umesto da se radi na tome da se one usklade sa zakonom i da se prestane sa diskriminacijom vlasnika po osnovu nezakonitih odluka, ideja je nešto suprotno – da se jedna od retkih zakonitih odluka pretvori u nezakonitu. Ovakvim postupanjem se neće rešiti problem napuštenih životinja, naprotiv. Jedini način na koji se problem može rešiti jeste preduzimanje niza mera u cilju stimulacije odgovornog vlasništva, kontrole razmnožavanja vlasničkih životinja i sankcionisanja napuštanja. Sve ostalo je besmisleno trošenje budžetskih sredstava u već osiromašenoj državi.