stene-2014-1120-kursumlijaUdruženja Nada za životinje - Riska, Link plus i Feniks ukazuju da je Svetski dan deteta 20. novembar, nažalost, obeležila vest o zlostavljanju i hladnokrvnom ubistvu šteneta od strane dvojice osmogodišnjaka iz Kuršumlije.

Takođe, svedoci smo i napada desetogodišnjih dečaka na dečjeg književnika Rašu Popova. Ovo govori u prilog eskalaciji sve brutalnijih oblika nasilničkog i agresivnog ponašanja među decom mlađeg uzrasta u našoj zemlji.

Istraživanja potvrđuju da izostanak adekvatne intervencije u odnosu na agresivno ponašanje već  kod dece predškolskog uzrasta može da vodi stabilizaciji agresivnosti kao karakterne crte što ukazuje na značaj ranog i pravovremenog  delovanja. Deca, zbog svojih razvojnih specifičnosti svakako ne mogu biti odgovorna na način na koji su odgovorni odrasli i to pre svega porodica, roditelji, ustanove za brigu o porodici i obrazovno-vaspitne ustanove. Međutim, svakako zabrinjava to što empatija kojoj su deca prirodno sklona i ljubav prema životinjama iščezava pred svirepim oblicima agresivnog ponašanja.

Navedeni slučaj iz Kuršumlije nameće brojne dileme. Neke od njih se ne tiču samo potencijalnog nasilničkog ponašanja koje ova deca možda mogu ispoljiti i prema drugoj deci već i pitanje obezbeđivanja potrebnog nadzora nad decom od strane roditelja ili osoba koje o njima brinu kao i pitanje kvaliteta vaspitanja i specifičnosti sredine u kojoj ta deca žive.

Ukoliko su interesi dece zaista nešto što je ovom društvu na prvom mestu onda bi ti interesi morali biti zaštićeni na pravi način, a to je obezbeđivanje optimalnih uslova za dečji rast i razvoj. Dete kome su ti uslovi obezbeđeni neće biti u situaciji da počini delo koje će se naći zabeleženo u crnoj hronici.

U skladu sa tim apelujemo na sve odgovorne institucije, pre svega na centar za socijalni rad, policiju, ali i školu da u ovom konkretnom slučaju u skladu sa svojim nadležnostima preduzmu sve potrebne mere i intervencije.