Poster UNICEF Cacak detalj
Detalj sa plakata

Udruženja LINK PLUS, Nada za životinje – Riska i Feniks uputila su dopis direktorki Kancelarije UNICEF za Srbiju gđi Juditi Rajhenberg, ministru zdravlja dr Zlatiboru Lončaru i direktoru Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” prim. dr sc. mеd. Drаgаnu Iliću zbog propusta u kampanji koja za cilj ima da upozori građane o opasnostima nakon poplava.

Udruženja su u dopisu navela da izuzetno cene napore UNICEF, Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje da pomognu građanima koji su stradali u poplavama, naročito deci, ali da žele da ukažu na propust u kampanji informisanja građana.

Na plakatu „Poplava je prošla. Šta raditi sada?“, u delu koji upozorava decu na opasnosti koje vrebaju van doma piše sledeće: „Ne približavaj se psima lutalicama, mačkama i drugim divljim životinjama. Mogu da te ugrizu“.

Možda je do ovog propusta došlo zbog lošeg prevoda engleske reči „feral“ ili nečijeg neznanja i nepažnje, ali u svakom slučaju ovakav pristup napuštenim životinjama pogrešan je i štetan.

Na ulicama Republike Srbije nalazi se značajan broj pasa i mačaka koje su njihovi vlasnici napustili, ali i psi i mačke koje nesavesni vlasnici puštaju da samostalno borave u šetnji. Prema informacijama kojima raspolažemo, danas je u Srbiji zanemariv broj pasa i mačaka koji se rađa na ulici i može se smatrati „lutalicama“. Zakon o dobrobiti životinja Republike Srbije čak i ne poznaje termin lutalica, nego samo termin napušten pas/mačka.

Zakon o veterinarstvu Republike Srbije još od 2005. godine obavezuje lokalne samouprave da zbrinjavaju napuštene kućne ljubimce. Zakon o dobrobiti životinja obavezuje vlasnike da odgovorno brinu o svojim ljubimcima, da ih obeleže mikročipom i da sprečavaju rađanje neželjenih potomaka.

Međutim, usled nepoštovanja zakona i nepostojanja kontrole od strane nadležne republičke veterinarske inspekcije pri Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, naši građani masovno razmnožavaju i izbacuju svoje neobeležene kućne ljubimce na ulicu, gde su oni izloženi patnji i stradanju. Zbog toga se veliki broj građana angažuje i o njima brine, hrani ih, leči i udomljava. Napušteni psi i mačke u Srbiji nisu divlje životinje, nego je većina njih direktno napuštena od strane neodgovornih vlasnika, a u novom domu se brzo naviknu na život s novom porodicom.

Naučni radovi kriminologa i psihologa ukazuju na povezanost nasilja nad životinjama i nasilja nad ljudima, naglašavajući da zlostavljanje kućnog ljubimca za socijalne radnike i policiju mora da bude jasan signal da u istom domu postoji i porodično nasilje, najčešće nad decom i ženom. Zbog toga se aktivno zalažemo da borba protiv nasilja nad životinjama postane sastavni deo Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici i drugih strategija prevencije i suzbijanja nasilja u društvu.

U vreme poplava, naša udruženja su bila angažovana i konkretno su pomagala evakuisanim građanima, ali smo istovremeno javno zastupali osnivanje štabova za veterinu, spašavanje kućnih ljubimaca i drugih životinja, obezbeđivanje smeštaja za evakuisane građane sa ljubimcima i spajanje građana sa izgubljenim ljubimcima.

U centrima-halama koji su prihvatili građane sa ljubimcima bila je evidentna jaka emocionalna veza između ljudi i njihovih ljubimaca i bilo je  neophodno da se obezbedi podrška ljudima radi ostvarivanja te veze. O neraskidivoj vezi čoveka i ljubimaca svedočili su i primeri vlasnika koji su odbili evakuaciju bez svojih životinja, pristajući da dele tragičnu sudbinu. Spašavanje ostavljenih ljubimaca i ponovni susret s njima bili su veoma potresni za ljubitelje životinja.

Kada mi edukujemo decu i odrasle o dobrobiti napuštenih životinja i prevenciji ujeda, govorimo da se nepoznate životinje ne diraju i ne uznemiravaju i da se bez pitanja i dozvole ne diraju kućni ljubimci koje šetaju njihovi vlasnici.

Isto tako, edukujemo građane o potrebi da se uključe u proces rešavanja problema napuštenih životinja kroz odgovorno vlasništvo svojih ljubimaca, ali i brigom i udomljavanjem napuštenih pasa i mačaka. Pritom ukazujemo na poštovanje sanitarnih, komunalnih i ekoloških standarda.

Često smo u prilici da se angažujemo kao medijatori u procesu rešavanja problema u vezi sa životinjama ili konfliktima koji su nastali zbog neslaganja i neinformisanosti građana o svim pitanjima u vezi sa životinjama. Sarađujemo sa psiholozima i psihijatrima, veterinarima, lekarima, pravnicima, agronomima, novinarima, umetnicima i brojnim aktivistima u različitim oblastima, od zaštite životne sredine do ljudskih prava.

Molimo vas da propust ispravite, da ne štampate plakate koji promovišu negativan odnos prema životinjama i dezinformišu javnost o statusu pasa i mačaka. Stojimo vam na raspolaganju za sve informacije i pomoć u vezi sa dobrobiti životinja u svim vašim budućim aktivnostima, navodi se u dopisu udruženja.