sluzbeni pistoljUdruženja građana Nada za životinje – Riska, LINK PLUS i Feniks uputila su Sektoru unutrašnje kontrole policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije pritužbu na rad policijskog službenika zaposlenog u Policijskoj stanici Kosjerić koji je, prema navodima više medija (Večernje novosti, 13. avgust 2014), početkom nedelje hicima iz službenog pištolja usmrtio vlasničkog psa mešanca izuzetno sitne građe, prilikom ulaska u dvorište građanina u selu Godečevo.

Udruženja koja javno zastupaju dobru upravu i vladavinu prava upozoravaju da su policijski službenici dužni da primene zakon i podrže vladavinu prava i da se u svom radu pridržavaju nacionalnih i međunarodnih standarda policijskog postupanja, što podrazumeva i ograničenost i uzdržanost u upotrebi sredstava prinude.

Zakonom o policiji propisano je da prilikom primene sredstava prinude njihova upotreba mora da bude postupna, odnosno od najlakšeg prema težem sredstvu prinude i, u svakom slučaju, uz minimum neophodne sile.

Smatramo da postoji osnovana sumnja da policijski službenik PS Kosjerić u navedenom slučaju nije postupio u skladu sa načelima profesionalizma, zakonitosti u radu i srazmernosti u primeni policijskih ovlašćenja i da nije poštovao princip rada sa najmanjim štetnim posledicama.

S obzirom da se efikasnom kontrolom rada policije u cilju otkrivanja i sprečavanja svih vidova zloupotreba, nepravilnosti u radu i prekoračenja ovlašćenja, ostvaruje zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda, garantovanih ustavom, zakonom i međunarodnim konvencijama iz oblasti ljudskih prava i sloboda, predlažemo da ovlašćena službena lica Sektora unutrašnje kontrole policije izvrše kontrolu i da nas obaveste o rezultatima svojih ispitivanja i o predlozima za pokretanje odgovarajućih postupaka radi utvrđivanja odgovornosti policijskog službenika PS Kosjerić.