zuca-studentski trgPovodom uznemirujućeg događaja koji se odigrao u Studentskom parku u subotu 12. jula, kada je prilikom hvatanja psa od strane zaposlenih u Veterinarskoj ustanovi Veterina Beograd došlo do povređivanja psa, uputili smo direktoru Veterine Beograd zahtev za pokretanje disciplinskog postupka i utvrđivanje disciplinske odgovornosti radnika koji je obavljao hvatanje.

Pretpostavljamo da je hvatanje mirnog i dobroćudnog psa proteklo uz primenu prekomerne sile čime mu je učinjena fizička povreda, nanet bol, patnja, strah i stres, čime je izvršeno krivično delo iz člana 269. Krivičnog zakonika Republike Srbije, a prekršene odredbe Zakona o dobrobiti životinja, te zato očekujemo pokretanje disciplinskog postupka.

Takodje, u prijavi smo tražili da se ispita da li je postojao osnov za hvatanje psa, tj. da li je postojalo rešenje nadležnog organa, Republičke veterinarske inspekcije. Tražili smo da se provere sve činjenice i okolnosti koje govore o radu dotičnog radnika i njegovom odnosu prema životinjama, kao i stepen obučenosti za posao koji radi.