Apel organizatorima smeštaja za evakuisana lica: Sprečite dalju diskriminaciju vlasnika kućnih ljubimaca iz Obrenovca

Udruženja Feniks, Nada za životinje – Riska i LINK PLUS iz Beograda, apeluju na organizatore smeštaja  da se obezbedi boravak evakuisanih građana Obrenovca sa kućnim ljubimcima u halama za privremeni smeštaj i upozoravaju da su poslednjih dana ljubitelji životinja izloženi diskriminaciji po osnovu vlasništva nad kućnim ljubimcima.

Prilikom spašavanja u Obrenovcu građani nisu bili diskriminisani ni po jednom drugom osnovu, a samo se pripadnicima najranjivije društvene grupe u Srbiji – vlasnicima kućnih ljubimaca nije omogućavao adekvatan smeštaj u svim halama u Beogradu. Podsećamo da je tek od drugog dana spašavanja ljudima omogućeno da se evakuišu zajedno sa ljubimcima.

Od 21-og maja počinje organizovano spašavanje ostavljenih kućnih ljubimaca u Obrenovcu i biće neophodno da i druge hale omoguće boravak ljudi sa kućnim ljubimcima.

Zbog jake emotivne veze sa životinjama koje su deo nastradalih porodica i ljudskog prava koje je vlasnicima kućnih ljubimaca zagarantovano Ustavom Republike Srbije, kao i zbog poštovanja Zakona o dobrobiti životinja i Krivičnog zakonika molimo vas da pomognete da se više nijedan sugrađanin ne nađe u istoj situaciji jer ljudi dolaze kao nevoljnici, a nije im omogućen smeštaj ili bar prevoz do drugih hala gde bi se smestili sa svojim ljubimcima.

Udruženja su uputila zahtev donosiocima odluka da spreče zloupotrebe zoohigijenskih službi koje nisu registrovane na teritoriji grada Beograda. Beograd ima Veterinarsku ustanovu Veterina Beograd koja raspolaže najvećim kapacitetima, između ostalog i najvećim brojem zaposlenih veterinara koji mogu da brinu o spašenim životinjama i nema potrebe da se psi i mačke odvoze u druge gradove gde će im se izgubiti trag ukoliko ne postoji saradnja sa udruženjima koja pokušavaju da spoje vlasnike sa ljubimcima.

Gubitak kućnog ljubimca i razdvajanje od njega izaziva nezamislivu patnju ljudi koji su stradali u poplavama, ne sme se dozvoliti da ljubimci nestanu usled neodgovornosti zoohigijenskih službi iz drugih gradova.