Udruženja Nada za životinje-Riska, Link Plus i Feniks, uputila su dana 7. aprila 2014. dopis ministru odbrane g. Nebojši Rodiću, sa zahtevom da ispita pravo stanje stvari na Institutu za medicinska istraživanja Vojnomedicinske akademije.

Udruženja su obavestila ministra Rodića da su Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,  odnosno načelnici republičke veterinarske inspekcije dr Sanji Čelebićanin i rukovodiocu grupe veterinarske inspekcije za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja dr Zoranu Marinkoviću podnela prijavu zbog povrede Zakona o dobrobiti životinja i Pravilnika o uslovima za upis u registar za oglede na životinjama i sadržini i načinu vođenja tog registra, programu obuke o dobrobiti oglednih životinja, obrascu zahteva za odobrenje sprovođenja ogleda na životinjama, načinu nege, postupanja i lišavanja života oglednih životinja, kao i o sadržini i načinu vođenja evidencije o držanju, reprodukciji, prometu, odnosno sprovođenju ogleda na životinjama.

Prema saznanjima udruženja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nije izdalo dozvolu za sprovođenje ogleda na osam pasa rase nemački ovčar Vojske Republike Srbije u cilju ispitivanja stimulatora za efikasniju implementaciju implantanata za usnu duplju na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu jer takva dozvola nije ni tražena. Etički komitet za rad sa eksperimentalnim životinjama Vojnomedicinske akademije nije dao odobrenje za sprovođenje ogleda, nije poštovana procedura definisana Pravilnikom, a u vezi sa tim sprovođenje ogleda se vrši suprotno odredbama Pravilnika, posebno čl.18, čl.20, čl.22, čl.29, te suprotno odredbama Zakona o dobrobiti životinja, čl.42.st.5. Takođe, treba ispitati regularnost formiranja etičke komisije ustanove (etičkog komiteta), u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja, čl.52.    

Zahtevali smo da u skladu sa svojim ovlašćenjima, Ministar preispita tačnost naših saznanja, jer postoji osnovana sumnja da je na nezakonit način započet nedozvoljeni ogled na psima Vojske RS na VMA.