Petak, 04. oktobar 2013. u 19:00
DOB/Amerikana
Ciklus: LJUDI I ŽIVOTINJE
Povodom Svetskog dana zaštite životinja Dom omladine Beograda, aktivisti za prava životinja iz Novog Sada i Udruženje za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti “Feniks” iz Beograda organizuju seriju projekcija filmova i tribinu pod imenom “Živo meso”.

Filmski festival “Živo meso” održan je prošle godine u Kulturnom centru Novog Sada od 17. do 20. maja i prikazao seriju edukativnih filmova o pravima životinja, vegetarijanstvu/veganstvu i ekologiji.  Ove godine, u Domu omladine Beograda, prikazaćemo izbor filmova, od kojih je jedan dugometražni, kojim ćemo dati presek situacije u oblastima surove eksploatacije životinja. Ovi filmovi snimani su skrivenom kamerom ili u okviru tajnog istraživanja i ne mogu se videti na redovnom filmskom repertoaru ili u okviru TV programa.

Filmovi šokantnog, ali dokumentarnog karaktera, tematski obrađuju područja poput mesne industrije, trgovine kućnim životinjama, cirkusa, zooloških vrtova, industrije kože i krzna, eksperimenata, te drugih načina zarobljavanja i iskorišćavanja životinja, ali i teme koje su u direktnoj vezi sa tim, kao što su globalno zagrevanje i zagađenje okoline, pružajući dragocene informacije o stvarnosti koja široj javnosti nije lako dostupna i često vidljiva. Oni pokazuju kako i koliko svaki pojedinac može učiniti za ljude, druge životinjske vrste i okolinu u kojoj živi i od koje zavisi, te kako se svaka njegova odluka neminovno reflektuje na celu zajednicu.

Svi filmovi su izuzetno gledani i poučni, stoga su dosad prikazivani na brojnim edukativnim radionicama i u okviru vanrednih školskih i univerzitetskih programa, a mnogi od njih su dobili i brojne nagrade. Nakon upoznavanja s problemima koje oni prikazuju, publika ne ostaje ravnodušna, kako zbog sadržaja tako i zbog direktnog povećanja svesti o aktivnom participiranju u realnosti, odnosno uvida u to da svako od nas ima mogućnosti da, uz pomoć stečenog i naučenog znanja, menja okruženje i bude aktivni graditelj svoje budućnosti, kao i budućnosti cele planete.

Zivo-Meso-PlakatPROGRAM:

U 17:00 Projekcija serije kratkih filmova
“Njihova budućnost je u vašim rukama”
“Biosearch”
“Zabavno krzno”
“Tužne oči i isprazni životi”
“Biti svedokom”
“Prava životinja”
“Neki umiru putujući”
“Projekat delfin”

Ukupno trajanje: 2 h 10 min.

19:00 Tribina:
Govore: dr Vuk Stambolović, Maja Vučković (urednica filmskog festivala “Živo meso”, Novi Sad), Milica Ranković (Udruženje Feniks, Beograd)

Tribini će se kao gost pridružiti dr Ana Batričević i predstaviti novi internet projekat posvećen zakonima, sudskoj praksi i pravnoj nauci u službi dobrobiti životinja www.pravnazastitazivotinja.com

20:30 Projekcija dugometražnog filma: “Meso istine” (Meat The Truth)
“Meso istine” je intrigantan film o klimatskim promenama koji posvećuje pažnju jednom od najvećih uzročnika globalnog zagrevanja, stočnim farmama. To je dokumentarac prve stranke za prava životinja koja je ušla u parlament (holandske Partije za životinje).

Za razliku od drugih filmova takve tematike, ovaj film nudi konkretno rešenje: ljudi mogu znatno doprineti smanjenju globalnog zagrevanja, ali i smanjenju brojnih bolesti, ratova i gladi, jednostavno konzumacijom manje količine mesa, odnosno prelaskom na bezmesnu ishranu.

Maja Vučković, selektorka festivala ŽIVO MESO
Maja Vučković je profesorka filozofije i sertifikovana nastavnica zaštite životinja s Karl -Franzens univerziteta u Gracu. Dugogodišnja je aktivistkinja za prava životinja i osnivač nekadašnjih Prijatelja životinja u Srbiji. Sarađivala je s nevladinim organizacijama za zaštitu životinja (Novosadski humanitarni centar, Sloboda za životinje, Prijatelji životinja Hrvatska, Feniks, PETA, SPANS itd.), promovišući veganstvo i jednak tretman  prema svim živim bićima. Kao novinarka s decenijskim stažom pisanja, objavljivala je brojne tekstove o bioetici  i zdravim životnim stilovima. Trenutno dovršava knjigu o pravima životinja pod nazivom „Dah empatije“, koja će uskoro biti objavljena.

dr med. sci.Vuk Stambolović
Profesionalni razvoj:  Izučavanje  etike → tematizacija i dekonstrukcija medicinskog metanarativa → izučavanje filozofije alternativne medicine → izućavanje odnosa ljudskih prava i zdravlja u kontekstu Moderne i Postmoderne → izučavanje tranzicije između različitih nivoa psihosocijalne egzistencije  → istraživanje različitih  deprivilegovanih populacija → angažman na institucionalizaciji alternativne medicine i promociji integrativne zdravstvene zaštite.

Bibliografija: Osam knjiga i preko 90 bibliografskih jedinica u domaćim i stranim publikacijama

Milica Ranković i Udruženje za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti “Feniks” iz Beograda

Milica Ranković, dugi niz godina angažovana u zaštiti životinja, do 2009. godine u okviru nekoliko nvo za zaštitu životinja i samostalno, a u maju 2009. sa grupom saradnika osniva udruženje Feniks. Rad udruženja je fokusiran na humanizaciju društva i poštovanje prirode i života. Insistira se na zakonskoj regulativi, primeni zakona, edukaciji građana i njihovoj senzibilizaciji prema patnji životinja, a posebno na borbi protiv svakog oblika diskriminacije ljudi. Udruženje se zalaže za uspostavljanje sistemskih rešenja za sve probleme u oblasti zaštite životinja, uvek imajući u vidu viziju kojoj teži - jednako pravo na život za sve.

Internet sajt Pravna zaštita životinja  

Životinje su danas širom sveta zaštićene i etičkim i pravnim normama. Pravne norme posvećene zaštiti životinja sadržane su u brojnim propisima od kojih jedni važe globalno, a drugi samo u pojedinim zemljama. Internet sajt „Pravna zaštita životinja“ pravnazastitazivotinja.com sadrži propise – konvencije, zakone i podzakonske akte, naučne članke, stručne tekstove, prikaze knjiga, reference i linkove relevantne za zaštitu životinja u domaćem i međunarodnom pravu. Sajt je usmeren na promovisanje humanog odnosa čoveka prema svim životinjama, unapređenje zaštite životinja i njihove dobrobiti i sprečavanje okrutnosti prema životinjama. Ima za cilj da pomogne svima pri snalaženju u obilju propisa i tekstova posvećenih pravnoj zaštiti i dobrobiti životinja, kao i da doprinese edukaciji što većeg broja ljudi o ovoj važnoj temi. Pored redovnih rubrika (propisi, stručni tekstovi, linkovi i blog), koje se stalno proširuju i obogaćuju novim sadržajima, sajt ima i svoju Facebook stranicu kao i Twitter nalog, kojima se može pristupiti sa sajta, a koje omogućavaju čitaocima da budu u toku sa najnovijim dešavanjima bitnim za zaštitu životinja kod nas i u svetu, kao i da pošalju svoja pitanja, mišljenja i komentare. Sajt „Pravna zaštita životinja“ izradila je i uređuje dr Ana Batrićević, naučni saradnik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu.