Udruženje za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti „Feniks“ i Udruženje za zaštitu životinja i životne sredine „Ljudi za životinje“ uputila su danas dopis ministru poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušanu Petroviću sa zahtevom da se izmeni jedan član nedavno usvojenog Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju odgajivačnice za životinje.

Udruženja zahtevaju da se Član 2. redefiniše tako da umesto „Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na objekte u kojima se drže manje od dve ženke iste vrste životinja u svrhe uzgajanja radi prodaje.“ piše sledeće: „Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na objekte u kojima se drže životinje koje su sterilisane, odnosno kastrirane.“

Na taj način će moći da se učini glavni korak u borbi protiv napuštanja kućnih ljubimaca. Nepresušni izvor napuštenih pasa i mačaka na ulici nalazi se upravo tu, kod ad hoc odgajivača koji ne paze na svoje ženke i, ne znajući šta da rade sa neplaniranim leglom, izbace ga na ulicu. Radi se, naravno, o neodgovornim vlasnicima pasa i mačaka koji predstavljaju uzrok nastanka populacije napuštenih životinja koja ne može da se kontroliše zbog neprestanog dotoka novih napuštenih pasa i mačaka na ulicu.

Pravilna definicija spornog člana omogućiće ustanovljavanje određene takse na nesterilisane jedinke, što će dalje uticati na rešavanje problema napuštenih životinja. Taksa na nesterilisane pse i mačke, zajedno sa primenom drugih mera protiv napuštanja (čipovanje svih pasa i mačaka, kažnjavanje napuštanja, edukacija građana) rešiće problem napuštenih životinja.

Odgajivači koji se pošteno bave svojim poslom mogu biti zaštićeni kroz razne olakšice na osnovu uspeha koji su postigli u odgajanju.

Isti princip primenjen je u nekim državama Evropske unije čiji građani su danas u prilici da usvajaju štence mešanaca iz pojedinih evropskih država u kojima problem napuštenih životinja još uvek nije rešen.

U dopisu koji su dva udruženja za zaštitu životinja uputila ministru Petroviću kaže se da će, ukoliko se pomenuta definicija ostavi u sadašnjem obliku, biti propušten trenutak da se učini najvažniji korak u borbi protiv napuštanja, a time i u rešavanju problema napuštenih životinja.

Sterilizacija ili ovariohisterektomija jeste hirurško uklanjanje materice i jajnika. Pod kastracijom se podrazumeva hirurško otklanjanje oba testisa. Poput svih drugih hirurških intervencija, sterilizacija i kastracija se izvode u opštoj anesteziji, tako da su potpuno bezbolne. Sterilisani psi i mačke su zdraviji i dugovečniji, a sterilizacija je i jedina preventiva malignih oboljenja (na primer raka mlečnih žlezda, kao i piometre kod ženki i raka testisa kod mužjaka). Kastracija se takođe vrši i u cilju sprečavanja lutanja, teritorijalnih borbi i teritorijanog obeležavanja.

Beograd, 13. mart 2012. godine