Predstavnica našeg udruženja je 15. i 16. decembra 2011. prisustvovala dvodnevnoj radionici o dobrobiti životinja koje se koriste u eksperimentalne i naučne svrhe. Radionicu  je organizovao TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument managed by the Directorate-General Enlargement of the European Commission, Instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmenu informacija) u saradnji sa Upravom za veterinu, Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Na radionici je bilo reči o različitim temama vezanim za dobrobit životinja koje se koriste u eksperimentalne i naučne svrhe, pre svega o zakonskoj regulativi koja uređuje ovu oblast, kako u našoj zemlji tako i u Evropi. S obzirom da je Evropski parlament usvojio  novu Direktivu (Directive 2010/63 EU) o zaštiti životinja koje se koriste u naučne svrhe, članice Evropske unije su u obavezi da usklade svoje zakonske regulative sa preporukama  sadržanim u Direktivi. Pravna regulativa u ovoj oblasti u našoj zemlji je relativno skoro uspostavljena i zahteva kako doslednu primenu u praksi tako i izvesne  izmene i usklađivanje  sa novim zahtevima. Iskustva i preporuke predstavnika naučnih i državnih institucija zemalja članica Evropske unije su u tom smislu  neophodna i od dragocene pomoći.

Govornici su posebno ukazali na praktičan problem u vezi sa protivljenjem od strane naučne zajednice da se istraživački i naučni rad stavi pod lupu javnosti  putem strogog pridržavanja detaljnih administrativnih procedura i neophodnošću da se taj otpor prevaziđe.

U skladu sa tim posebna pažnja je posvećena onim aspektima sadržanim u novoj Direktivi koji su sada  obuhvaćeni i konkretnije definisani u odnosu na prethodnu Direktivu (Directive 86/609).Nova Direktiva polazi od stava  da eksperimentalne životinje moraju da se posmatraju  kao osećajna bića i “saradnici “ u eksperimentu zbog čega se institira na etičkoj evaluaciji istraživanja, odnosno moralnoj opravdanosti eksperimenta u konkretnom naučnom kontekstu. Iz toga razumljivo je da proizlazi insistiranje da se posebna pažnja posveti primeni tzv 3R pravila uz posebno akcentovanje na promociju alternativa animalnim modelima i upostavljanje Nacionalnih centara za promociju alternativa. Predavači su takođe posebnu pažnju posvetili i sledećim pitanjima: izboru eksperimentalnih procedura i  metoda, autorizaciji odgajivača eksperimentalnih životinja, dobavljača i istraživačkih ustanova, autorizaciji projekata i potrebnim procedurama u vezi sa tim, autorizaciji ekseperimenata, neophodnoj edukaciji osoblja,  itd. Posebna pažnja je posvećena i razmatranju uloge veterinarskih inspektora koji su zaduženi da nadgledaju  sprovođenje zakona o dobrobiti eksperimentalnih životinja  na različitim nivoima.

Više informacija o radionici možete da pročitate na sajtu Evropske komisije European Commission TAIEX