Za smrt Etele Merk moralno su odgovorni nadležni Bačke Topole. U zemlji u kojoj institucije ne izmiruju svoja dugovanja, pa im zbog toga nije „isečena“ struja, Elektroprivreda Vojvodine je obustavila isporuku zbog duga od 45 hiljada. Umesto da saradjuju i zajedno rade na rešavanju problema napuštenih životinja nadležni su pasivnošću sabotirali rad Etele Merk, zaboravljajući da rad na rešavanju ovog problema nije pitanje njihove dobre volje, već njihova obaveza, definisana zakonom.

Ova tragedija bi trebalo da bude opomena svim lokalnim samoupravama po Srbiji da „otvore oči“ i počnu da rešavaju problem, humano, efikasno i civilizovano.

Nepriznavanje postojanja problema ili nemanje para za rešavanje su uobičajeni izgovori, a tamo gde se pare nekako i nadju rešavanje se svodi na eutanaziju posle zakonom propisanog roka. Eutanazija nije način rešavanja problema. Umesto da saradjuju sa gradjanima i nvo za zaštitu životinja, nadležni se ponašaju kao da oni ne postoje ili ih etiketiraju kao osobe „nemoguće za saradnju“. Na taj način, ne samo da umanjuju njihov doprinos u rešavanju problema, nego im još više otežavaju i tako naporan rad. U isto vreme sugradjani koji krše zakon i uzrokuju problem svojom nesavesnošću i neodgovornim ponašanjem, koji nebrigom i nesprečavanjem masovne reprodukcije i napuštanjem, kontinuirano doprinose stalnoj pojavi pasa na ulicama, ostaju nekažnjeni i čak i neprepoznati kao polazna osnova za rešavanje problema. Odluke o držanju domaćih životinja od kojih su mnoge u neskladu sa Zakonom o dobrobiti životinja i dalje održavaju razne administrativne zabrane koje ne doprinose rešavanju problema, već, naprotiv, njegovom umnožavanju i komplikovanju, a naročito intenziviranju sukoba izmedju gradjana koji vole i onih koji ne vole životinje. Umesto da podzakonski akti omogućavaju rešavanje problema i smiruju tenzije, u ovoj oblasti je suprotno. Puno je privatnih azila po Srbiji koji grcaju u problemima, a nadležni nemaju ni želje, ni volje da počnu aktivno, stručno, efikasno i humano da rešavaju problem. Psi su sastavni deo života sela i gradova i moraju se tako tretirati. Parafrazirajući Gandija ("o veličini i stepenu civilizovanosti jednog naroda govori njegov odnos prema životinjama") možemo reći da je naš odnos prema životinjama slika našeg moralnog stanja.