Dana 28. jula 2009. nas sugradjanin B. N. iz Duboke bare, naselja kraj Pančevačkog puta, pronašao je malu belu čaplju koja nije mogla da poleti. Pozvao je naše udruženje tražeći savet. Uputili smo ga na Fond za zaštitu ptica grabljivica. Prateći dobijene savete Branko je zadržao čaplju jedan dan na opservaciji i uvidevši da je sposobna da leti, odneo je na njeno prirodno stanište u trskaru pored Dunava .