S obzirom da su zaposleni Termoelektrane „Nikola Tesla“, zatraživši uklanjanje gradskih pasa koji žive u krugu TENT, pokazali nepoznavanje i nerazumevanje gradske Strategije i Programa koji definišu rešavanje problema napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Beograda, uputili smo im predlog za saradnju na tom planu.