nedelja, 26. maj 2019.
   
Text Size

Zašto prava životinja?

Mnogo je problema u svetu koje treba rešiti, surovost prema životinjama je jedan od njih. Moramo težiti smanjenju patnje gde god možemo. Pomagati životinjama nije ni važnije, a ni manje važno od pomaganja ljudima. Patnje životinja i ljudi su međusobno povezane.

Vekovima unazad ljudi zloupotrebljavaju svoju nadmoć nad drugim vrstama, kao i između sebe: trgovina robljem, etničko čišćenje, genocid, zlostavljanje žena i dece, prisilan rad dece, .... Danas se čudimo kako je nešto od ovoga ikada bilo moguće i teško uočavamo u sadašnjosti iste stereotipe, istu obespravljenost i nasilje, istu zloupotrebu moći. Nekada su to bili „samo Indijanci“, „samo Jevreji“, a danas su to „samo beskućnici“, „samo homoseksualci“, „samo životinje“! Životinje nemaju moć govora kako bi mogle da se odbrane, zato smo tu mi, koji saosećamo, da govorimo u njihovo ime i odbranimo njihova prava. Demokratsko društvo svoj napredak treba da iskazuje i odnosom prema životinjama i njihovom pravu na život u skladu sa uslovima opstanka vrste.

Usvajanje zakona o dobrobiti životinja označilo je početak kraja primitivnog i agresivnog ponašanja prema njima. Preostaje ni malo lakši rad na promeni svesti i primeni zakona, zalaganje za to da se ubijanje, zlostavljanje, napuštanje, .... , ukratko ignorisanje suživota - zamene strogim poštovanjem slova zakona.

Zalagaćemo se za rešavanje problema napuštenih pasa i mačaka pomoću CNR sistema (sterilisana, vakcinisana, čipovana životinja na prvobitnom staništu). Pomoć gradskim životinjama i ljudima koji se njima bave je naša misija. Gradske životinje su sve one koje na različite načine žive u gradu, bilo da su se potpuno prilagodile životu sa čovekom kao pas i mačka, bilo da su se prilagodile uslovima koje nameće grad, kao gačak, golub, pacov, ....

AddThis Social Bookmark Button

Kontakt

e-mail: feniks.udruzenje@gmail.com

Feniks info telefon:
064/253-71-15  od  12 do 16 sati

Kako pomoći?

Udruženje Feniks je humanitarna, nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija. Izdržava se od novca koji se prikuplja od članarine i donacija.

Ukoliko želite da pomognete:

Pročitajte dalje...

Login Form